News

Nieuwe vestigingen neuroCare Group in de VS, Australië en Nederland

(reacties: 0)

De van oorsprong in Nijmegen gevestigde GGZ instelling neuroCare Group (voorheen Brainclinics Treatment) opent deze week haar veertiende vestiging wereldwijd. Recentelijk werd de samenwerking met Brain Dynamics in Groningen (o.l.v. van Ben Reitsma) en Hengelo (o.l.v. Johan Fekkes) gerealiseerd. neuroCare is gespecialiseerd in geavanceerde behandelingen, zoals magnetische hersenstimulatie bij de behandeling van depressie en neurofeedback bij de behandeling van ADHD.

Nieuwe neuroCare vestiging in Nederland

(reacties: 0)

Brain Dynamics Hengelo, praktijk voor psychotherapie en neuromodulatie heeft zich aangesloten bij de neuroCare Group en is hiermee de derde vestiging voor neuroCare in Nederland.

Meer Nieuws

Onze geïntegreerde en gepersonaliseerde aanpak

neuroCare biedt duurzame oplossingen in therapieën voor ADHD, depressie en dwang. Dit wordt bereikt door de deskundigheid van onze psychotherapeuten te integreren met toonaangevende neuromodulatie technieken en door therapie op maat aan te bieden. neuroConn is onze technologische bedrijfstak. Een wereldwijde marktleider en industriële pionier in non-invasieve neuromodulatie technologie.

neuroCademy verzorgt scholing voor behandelaars op het gebied van neuromodulatie en het toepassen van deze  principes in de praktijk. Ook doen we onderzoek en evalueren we de resultaten om de kwaliteit van onze zorg te bevorderen.

Alles wat mensen doen, denken of voelen is gebaseerd op vastgelegde patronen in ons hersen- en spiergeheugen. Neuromodulatie traint het brein en helpt om deze patronen te her-programmeren, zodat positievere gedragingen of betere cognitieve prestaties kunnen worden bewerkstelligd.

Gedrags- of cognitieve stoornissen kunnen sneller en beter behandeld worden wanneer de neurotechnologie en de therapeut goed samenwerken. Onze geïntegreerde aanpak (d.w.z. cognitieve therapie in combinatie met geïndividualiseerde neurotherapie) laat een effectiviteit van 76% voor cliënten met ADHD en een effectiviteit van 66% voor cliënten met een depressie zien. Dit is een feit, waar we met recht trots op zijn.

Bij neuroCare passen we ook neurotechnologie toe bij de diagnostisering van psychische aandoeningen. Deze toepassing maakt het voor de therapeut mogelijk om de behandeling te personaliseren overeenkomstig de individuele behoefte van de cliënt, ook wel prognostiek genoemd. De meest toegepaste behandelmethoden in de geestelijke gezondheidszorg, met name in de psychofarmaca, werken nog steeds vanuit een ‘one-size-fits-all’ principe. Individuele verschillen worden vaak genegeerd, terwijl niet alle cliënten dezelfde onderliggende oorzaken voor hun symptomen hebben. Onze geïntegreerde en gepersonaliseerde aanpak ten aanzien van therapie is essentieel. neuroCare is leider op de snel groeiende neurotherapie markt.

neuroCare in het buitenland