News

Productevaluatie Beter Slapen

Sinds 2004 passen we neurofeedback gericht op het Sensori-Motor Ritme (SMR) toe bij specifieke slaapproblemen, met name inslaap- en doorslaapproblemen. Een gecontroleerd onderzoek uit 2010 liet zien dat deze methode tot objectieve verbeteringen leidde, waaronder een toename van gemiddeld bijna een uur meer slaap per nacht. In principe zijn de verbeteringen van deze behandeling blijvend en zijn geen vervolgbehandelingen meer nodig. Deze methode is nu verder ontwikkeld in een thuis te gebruiken headset en bijbehorende app, waardoor deze behandeling op een meer kosteneffectieve manier kan worden toegepast, vandaar deze evaluatie. Dit onderzoek wordt in samenwerking uitgevoerd met Onderzoeksinstituut Brainclinics en neuroCare Nijmegen.
 
Meedoen aan onze evaluatie?
U kunt deelnemen aan deze training gericht op beter slapen wanneer u een verwijzing heeft van huisarts of specialist voor slaapproblemen. Door deelname kunt u naast het krijgen van een betere nachtrust, bijdragen aan een mogelijk meer kosteneffectieve behandeling van slaapproblemen. Hier vindt u meer informatie over de evaluatie.

Vacature (Senior) GZ-psycholoog / vestiging Hengelo

Het team van neuroCare Group Hengelo bestaat uit één klinisch psycholoog, twee psychotherapeuten, één psycholoog in opleiding tot psychotherapeut, vier basispsychologen en een orthopedagoge. Het team wordt ondersteund door een secretariaat.

Ter uitbreiding van dit team zijn wij op zoek naar een (Senior) GZ-psycholoog.
Bekijk hier de vacature.

Nieuwe vestiging Eindhoven

Met trots kondigen wij de komst van onze nieuwe vestiging in Eindhoven aan.
neuroCare Nederland biedt momenteel al professionele psychologische hulpverlening aan vanuit de bestaande praktijken in Nijmegen, Den Haag, Hengelo en Groningen. Medio december 2018 zal de praktijk in Eindhoven de deuren openen voor cliënten. De praktijk is gevestigd op het adres: Fazantlaan 27, 5613 CB EINDHOVEN.

(Contact: eindhoven@neurocaregroup.com/024-7503507)

Meer Nieuws

Onze geïntegreerde en gepersonaliseerde aanpak

neuroCare biedt duurzame oplossingen in therapieën voor ADHD, depressie en dwang. Dit wordt bereikt door de deskundigheid van onze psychotherapeuten te integreren met toonaangevende neuromodulatie technieken en door therapie op maat aan te bieden. neuroConn is onze technologische bedrijfstak. Een wereldwijde marktleider en industriële pionier in non-invasieve neuromodulatie technologie.

neuroCademy verzorgt scholing voor behandelaars op het gebied van neuromodulatie en het toepassen van deze  principes in de praktijk. Ook doen we onderzoek en evalueren we de resultaten om de kwaliteit van onze zorg te bevorderen.

Alles wat mensen doen, denken of voelen is gebaseerd op vastgelegde patronen in ons hersen- en spiergeheugen. Neuromodulatie traint het brein en helpt om deze patronen te her-programmeren, zodat positievere gedragingen of betere cognitieve prestaties kunnen worden bewerkstelligd.

Gedrags- of cognitieve stoornissen kunnen sneller en beter behandeld worden wanneer de neurotechnologie en de therapeut goed samenwerken. Onze geïntegreerde aanpak (d.w.z. psychotherapie in combinatie met geïndividualiseerde neuromodulatie) laat een effectiviteit van 76% voor cliënten met ADHD en een effectiviteit van 66% voor cliënten met een depressie zien. Dit is een feit, waar we met recht trots op zijn.

Bij neuroCare passen we ook neurotechnologie toe bij de diagnostisering van psychische aandoeningen. Deze toepassing maakt het voor de therapeut mogelijk om de behandeling te personaliseren overeenkomstig de individuele behoefte van de cliënt, ook wel prognostiek genoemd. De meest toegepaste behandelmethoden in de geestelijke gezondheidszorg, met name in de psychofarmaca, werken nog steeds vanuit een ‘one-size-fits-all’ principe. Individuele verschillen worden vaak genegeerd, terwijl niet alle cliënten dezelfde onderliggende oorzaken voor hun symptomen hebben. Onze geïntegreerde en gepersonaliseerde aanpak ten aanzien van therapie is essentieel. neuroCare is leider op de snel groeiende neurotherapie markt.

neuroCare in het buitenland