Psychotherapie

Heeft u telkens dezelfde nare gedachten of gevoelens?
Wilt u iets aan uw gedrag veranderen, maar lukt het maar niet?
Komt u steeds weer in problemen, zonder te weten waarom precies?
Dan kan psychotherapie u helpen.

hd_psychotherapy-with-female-patient

Niet elke therapievorm wordt bij elke vestiging aangeboden 

 • Cognitieve gedragstherapie

  Cognitieve Gedragstherapie (afgekort: CGT) is een therapievorm waarbij de nadruk ligt op het wijzigen van de gedragingen en denkpatronen die psychische of lichamelijke klachten in stand houden of verergeren. In Nederland is dit de meest gebruikte en in wetenschappelijk onderzoek bewezen effectieve vorm van psychotherapie. De behandelingen zijn klacht- of probleemgericht en kortdurend van opzet. Er zijn CGT behandelprogramma's voor o.a. PTSS, OCD, depressie, sociale angst en paniekstoornis. De therapeut werkt veel met oefeningen en huiswerk.


  Amsterdam – Arnhem – Den Haag – Eindhoven – Groningen – Hengelo – Nijmegen

 • EMDR

  Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een ingrijpende ervaring, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf.

  EMDR bestaat uit een aantal handelingen waardoor de herinneringen aan deze ervaringen op een andere manier in het geheugen worden opgeslagen. De therapeut zal vragen aan de gebeurtenis terug te denken, inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens en vervolgens worden een aantal sets met oogbewegingen gemaakt. De sets zullen er langzamerhand toe leiden dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest. Het wordt hierdoor steeds gemakkelijker aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken.


  Amsterdam – Arnhem – Den Haag – Eindhoven – Groningen – Hengelo – Nijmegen

 • Schematherapie (niet bij alle vestigingen)

  Schematherapie is een vorm van psychotherapie die helpt om de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. De invloed van ervaringen uit iemands jeugd op de patronen en het dagelijkse leven wordt onderzocht. Men leert zichzelf zodanig te veranderen dat men beter voor zichzelf kan zorgen en opkomen. Hierdoor veranderen gedrag, gedachten en gevoelens. In Groningen wordt volledige schematherapie aangeboden. In de volgende vestigingen worden elementen van schematherapie aangeboden.

  Groningen

 • E-health

  In toenemende mate wordt ook e-health aangeboden. Daarmee doelen we op informatieve programma’s die via het internet worden aangeboden en die een specifiek onderwerp als thema hebben, dat kan bv. angst, depressie en/of ADHD zijn. Daarnaast worden ook zelfhulptechnieken aangeboden of materiaal aangeboden ter ondersteuning van een specifieke behandeling.

  Hengelo – Groningen

 • Mindfulnesstraining (MBCT)

  De training is ontworpen voor cliënten die eerder een periode met depressieve symptomen hebben meegemaakt. Ook cliënten die moeite ervaren om stil te staan bij gevoelens en gewaarwordingen kunnen van de training profiteren. Doel van de training is om een terugval in een depressieve episode te voorkomen, te stoppen met piekeren en te kunnen leren stilstaan bij gevoelens, lichamelijke gewaarwordingen en gedachten. De training bestaat uit wekelijkse bijeenkomsten op de vestiging. Daarnaast ga je thuis aan de slag met oefeningen.

  Groningen

 • Runningtherapie

  Als je psychische klachten ervaart, kan dit ook nadelige lichamelijke effecten hebben. Uit onderzoek is gebleken dat de combinatie van duursport en ademhalingsoefeningen een positief effect heeft op de disbalans in het autonome zenuwstelsel. Hardlopen is een vorm van duursport, die al langere tijd gebruikt wordt als toevoeging op bestaande behandelingen voor psychische klachten onder de naam ‘runningtherapie’. Deze runningtherapie maakt bij neurocare deel uit van het behandelaanbod in de volgende vestigingen.

  Amsterdam – Den Haag - Groningen

  Bij de onderstaande vestigingen bieden wij runningtherapie i.c.m. BioCheck. Deze methode wordt ingezet naast reguliere behandelmethoden en heeft tot doel om lichamelijk weer in balans te komen.

  Hengelo – Nijmegen

 • Psychomotore therapie

  Doel is om op een actieve manier bewust te worden van automatische reacties op stress, conflictsituaties en angst, om vervolgens te leren voor alternatieven te kiezen als deze reacties een negatieve invloed hebben op iemands functioneren. De training bestaat uit een combinatie van psychologische vaardigheden zoals mindfulness en acceptatietechnieken (ACT) en/of principes uit de schematherapie en fysieke vaardigheden (basishoudingen) uit onder andere de vechtsport.

  Groningen

Heeft u vragen?

Bekijk onze locaties bij u in de buurt

Het belang van goede psychotherapie

ls_man-talk-therapy

Er zijn veel verschillende vormen van psychotherapie. Sommige therapieën helpen nare herinneringen uit het verleden te verwerken, zoals EMDR, terwijl andere behandelingen vooral op het hier en nu gericht zijn. Zo leert u bij cognitieve gedragstherapie wat u aan uw gedrag of gedachten kunt veranderen om u beter te voelen en helpt mindfulness u om meer afstand te nemen van uw eigen gedachten en gevoelens.

Onze therapeuten zijn opgeleid in diverse evidence-based behandelmethoden en proberen samen met u te bepalen welke behandeling het beste bij u past. Tenzij het echt niet anders kan houdt u van begin tot eind dezelfde behandelaar, zodat u niet steeds aan een nieuw gezicht hoeft te wennen.

We proberen lange wachtlijsten te voorkomen, en bieden een veilige en persoonlijke sfeer binnen onze vestigingen.

De voordelen van psychotherapie en rTMS

ls_tms-therapy-man

Ons belangrijkste pluspunt is echter dat psychotherapie bij neurocare gecombineerd kan worden met de nieuwste neuromodulatietechnieken, zoals rTMS. Dat blijkt een krachtige combinatie: zo heeft onderzoek aangetoond dat psychotherapie en rTMS samen een stuk effectiever zijn dan afzonderlijk, in ieder geval bij de behandeling van depressieve klachten. Op die manier hebben we al heel wat mensen verder kunnen helpen, soms na jaren van strijd met de klachten. Bovendien proberen we je niet alleen te helpen om beter te worden, maar ook om beter te blijven. Zo bieden we iedereen zes maanden na het einde van de behandeling kosteloos een controle-afspraak aan.

Source: Donse et al. (2017) Simultaneous rTMS and Psychotherapy in Major Depressive Disorder: Clinical Outcomes and Predictors from a Large Naturalistic Study. Brain Stimulation.

Bent u een professional in de GGZ en deelt u onze visie? Help mee in de transitie van veranderende zorg.

Bent u een professional in de GGZ en deelt u onze visie? Help mee in de transitie van veranderende zorg.

Copyright ©neurocare group Nederland 2024. Alle rechten voorbehouden