Klachten

Depressie

Depressie is een van de meest voorkomende psychische stoornissen.  rTMS in combinatie met psychotherapie  is een veilige, effectieve behandeling. 

Dwangklachten / OCS

Dwangklachten (OCS) kun je effectief behandelen met magnetische hersenstimulatie (rTMS) gecombineerd met psychotherapie. 

Slaapproblemen

Slaapproblemen zoals slapeloosheid kunnen in sommige gevallen verbeteren met een paar eenvoudige veranderingen in de levensstijl.

PTSS en trauma gerelateerde klachten

EMDR is effectief bij PTSS en andere traumagerelateerde angstklachten, maar ook bij uiteenlopende andere psychische klachten.

Angst

Depressie en angst komen vaak in combinatie met elkaar voor. Psychotherapie is effectief bij angst-, stemmings- en persoonlijkheidsproblematiek.

ADHD

Kinderen en volwassenen met ADHD hebben baat bij Neurofeedback in combinatie met Cognitieve Gedragstherapie. 

Meer informatie over onze behandelingen?

neurocare Clinics staat voor gepersonaliseerde behandeling in de GGZ sinds 2001. Met onze innovatieve visie op diagnostiek en behandeling bieden we effectieve geestelijke gezondheidszorg op maat. Wilt u meer informatie over de geschikte behandeling voor u?

ls_female-psychotherapy-session

Onze behandelingen

Gepersonaliseerd

Aan de hand van een intakegesprek en een aanvullend diagnostisch onderzoek brengen wij uw klachten in kaart. In het diagnostisch onderzoek wordt onder andere gekeken naar hoe de hersenen functioneren en naar de kwaliteit van de slaap. Op basis van deze bevindingen kunnen wij u een op maat gemaakte, gepersonaliseerde behandeling aanbieden. neurocare biedt reguliere psychotherapie die, als daar aanleiding toe is, aangevuld wordt met neuromodulatie technieken.

Zonder medicatie

Mensen die niet of niet voldoende reageren op een behandeling voor hun psychische klachten, vinden bij neurocare een duurzaam alternatief in de vorm van de neuromodulatie in combinatie met gesprekstherapie. Medicatie kan mogelijk onder supervisie van de behandelend arts worden afgebouwd

Deskundig

Onze behandelaren maken deel uit van een groeiend en wereldwijd netwerk van professionals. Onze aanpak richt zich op het aanbieden van innovatieve en duurzame alternatieven in de geestelijke gezondheidszorg. Onze behandelaren zijn goed opgeleid en beschikken over de benodigde expertise en registraties.

Heeft u vragen?

Bekijk onze locaties bij u in de buurt

Bent u een professional in de GGZ en deelt u onze visie? Help mee in de transitie van veranderende zorg.

Bent u een professional in de GGZ en deelt u onze visie? Help mee in de transitie van veranderende zorg.

Copyright ©neurocare group Nederland 2024. Alle rechten voorbehouden