Informatie voor verwijzers

neurocare clinics is een instelling voor psychologische zorg die zorgvernieuwing en kwaliteit van zorgverlening als uitgangspunten hanteert. We zijn met name gespecialiseerd in angst- en stemmingsstoornissen.

We behandelen volwassenen met depressieve stoornissen of dwangstoornissen met rTMS (een niet-invasieve vorm van hersenstimulatie) en met psychologische behandelingen zoals cognitieve gedragstherapie en EMDR.

We hebben jarenlange ervaring met rTMS behandeling en volgen de nieuwste ontwikkelingen in dit vakgebied op de voet. Ook bekijken we in de intake standaard of er aandacht moet zijn voor het verbeteren van de slaap, omdat dit klachten kan verergeren en/of in stand houden.

Onze behandelingen zijn klachtgericht en zijn in principe kortdurend. Wij hebben geen beschikking over een 24-uurs dienst of crisisdienst.

Wij bieden ook geen medicamenteuze behandelingen aan. U kunt clienten naar ons verwijzen voor zorg vanuit de SGGZ.

Op sommige vestigingen kunnen wij ook BGGZ bieden. Naast volwassenenzorg bieden wij op een aantal vestigingen ook jeugdzorg aan.

combined-tms-with-psychotherapy-by-neurocare-Jul-14-2021-08-34-19-71-AM-3-1

Belangrijk om te weten

 • Geen verwijzing

  Er zijn problemen waarvoor niet naar ons verwezen kan worden, omdat deze een meer intensieve en specialistische behandeling vergen, zoals ernstige verslavingen, psychoses en acute suïcidaliteit.

  Wij verzoeken u niet te verwijzen bij vermoeden van dreigende crisis, die 7 x 24-uurs bereikbaarheid nodig maakt. Onze vestigingen in bieden deels gecontracteerde zorg aan. Een overzicht van zorgverzekeraars waarmee neurocare een contract heeft afgesloten is te vinden in het document ‘Tarieven en vergoedingen‘.

  neurocare Hengelo heeft in het kader van de jeugd GGZ een contract met twaalf gemeenten in de regio Hengelo. neurocare Nijmegen heeft een jeugd GGZ contract met de regio Centraal Gelderland, in Den Haag is er een jeugd GGZ contract met gemeenten uit de regio Haaglanden. Ook neurocare Groningen heeft een jeugd GGZ contract met de Groninger Gemeenten.

  Wanneer uw client de behandeling zelf, particulier wil bekostigen, heeft hij of zij geen verwijzing nodig.
  Wel vragen wij om dan onderstaand formulier in te vullen, en dit via mail naar de betreffende vestiging te sturen. Dit aanmeldformulier geldt dan als aanmelding bij neurocare Clinics.

  Aanmeldformulier particulier

 • ZorgDomein

  Met ingang van 2020 maken alle neurocare vestigingen gebruik van ZorgDomein. Met deze online verwijsapplicatie heeft u als verwijzer samen met uw cliënt snel inzicht in het zorgaanbod van neurocare. De verwijsapplicatie toont een overzicht van onze zorgproducten, criteria waaraan de cliënt moet voldoen voor verwijzing, de werkwijze in onze instelling en van toepassing zijnde wachttijden. Zo weet u vooraf waar de cliënt aan toe is. Daarnaast wordt ZorgDomein binnen onze organisatie gebruikt voor veilige communicatie en uitwisseling van informatie.

 • Vergoede zorg

  Met de volgende zorgverzekeraars of een van de bijbehorende onderliggende verzekeraars en labels heeft neurocare Clinics in 2023 een contract:

  Achmea/Zilveren Kruis
  CZ
  DSW
  Menzis
  VGZ
  Zorg en Zekerheid

  Bij gecontracteerde zorgverzekeraars is het mogelijk om 100% vergoeding (indien we kunnen behandelen op een DSM V stoornis) te ontvangen, met uitzonderling van een eventueel opstaand eigen risico.
  In een aantal gevallen is een eigen bijdrage van € 60,- per sessie van toepassing indien het neurofeedback of rTMS voor OCS betreft.

  Vergoeding van een behandeling is afhankelijk van het soort behandeling, de diagnose waarvoor behandeld wordt, bij welke zorgverzekeraar de cliënt is aangesloten en welke soort polis de cliënt heeft. De GGZ zorg valt als er sprake is van een diagnose in DSM 5 onder vergoede zorg bij een zorgverzekeraar met contract. Voor sommige behandelingen geldt naast een eigen risico ook een eigen bijdrage. Dit geldt bijvoorbeeld voor neurofeedback behandelingen. 

neurocare Nederland staat voor

zorgvuldige diagnostiek
professionele behandelingen
wetenschappelijke onderbouwing van onze aanpak
de verplichting ons te houden aan wet- en regelgeving, beroepscodes en klachtenregelingen
bij- en nascholingsactiviteiten om onze expertise op peil te houden
het voldoen aan verschillende kwaliteitsnormen opgesteld door beroepsverenigingen
kwaliteitskeurmerken zoals het kwaliteitsstatuut en ISO 9001:2015 certificering

Liever eerst intercollegiaal overleg?

Neem dan contact op met ons secretariaat om een afspraak in te plannen.

neurocare clinic Sydney Australia

Hoe verwijzen?

U kunt naar ons verwijzen via Zorgdomein, per post of per mail naar de betreffende vestiging.

Zie de pagina van de desbetreffende vestiging voor de juiste adres gegevens.

Heeft u vragen?

Bekijk onze locaties bij u in de buurt

Vector

024 7503507

Heeft u als verwijzer een vraag of wilt u een bericht achterlaten?

Vector

nederland@neurocaregroup.com

Heeft u als verwijzer een vraag of wilt u een bericht achterlaten?

Bent u een professional in de GGZ en deelt u onze visie? Help mee in de transitie van veranderende zorg.

Bent u een professional in de GGZ en deelt u onze visie? Help mee in de transitie van veranderende zorg.

Copyright ©neurocare group Nederland 2024. Alle rechten voorbehouden