Slapeloosheid & slaapstoornissen

Heeft u problemen met uw slaap? Wij helpen u zodat u weer kunt slapen. 

hd_insomnia-treatment-out-of-bed

Gepersonaliseerde aanpak voor slaapproblemen

female-difficulty-sleeping

Regelmatig hangen slaapproblemen samen met problemen in de geestelijke gezondheid, medische aandoeningen en pijn. Inmiddels is veel bekend over de relatie tussen slaap en psychische problemen. Zo komen slaapproblemen en -stoornissen geregeld voor bij mensen die last hebben van depressie, angststoornissen, ADHD en verslaving. Soms blijken psychische behandelingen ook niet aan te slaan als de slaapproblemen niet verholpen zijn. Slaapproblemen zijn dus vaak een instandhoudende factor van psychische klachten. Binnen neurocare Clinics wordt tijdens de intakeprocedure aandacht besteed aan slaap, ook als een cliënt problemen op dit gebied niet direct benoemt. Zo stellen wij tijdens de intake gerichte vragen over het slaappatroon, de beleving van de slaapkwaliteit en de eventuele aanwezigheid van slaapstoornissen. Aan het eind van de intake krijgt de cliënt twee slaapvragenlijsten mee om thuis in te vullen en wordt de slaap een week geobjectiveerd middels actigrafie, een ‘horloge’ dat de slaap kan meten.

Als er sprake is van slaapproblemen, dan wordt hier in de behandeling aandacht aan besteed. Het kan dan gaan om uitleg over waar slaapproblemen vandaan komen en wat gedaan kan worden om de slaap te verbeteren. Ook kunnen we een gerichte psychologische behandeling toepassen (cognitieve gedragstherapie bij insomnie of nachtmerries), of werken met een lichtlamp om de biologische klok te beinvloeden. Eventueel kan neurofeedback een optie zijn.

De behandeling van slaapproblemen is meestal een onderdeel van de behandeling van diverse psychische klachten. Wanneer er sprake is van alleen slaapproblemen (zonder overige psychische stoornissen) dan wordt de behandeling niet vergoed vanuit het basispakket en is het advies om behandeling aan te vragen bij de POH-GGZ die verbonden is aan uw huisartsenpraktijk.

Oorzaken van slaapproblemen

Psychologische oorzaken

Slaapproblemen komen veel voor bij mensen die in een tijdelijke stressvolle situatie zitten. Voorbeelden van stressfactoren zijn een moeilijke relatie, hoge werkdruk, maar ook het ervaren van veel verdriet of het meemaken van een traumatische gebeurtenis. Wanneer de persoon strategieën leert om anders met deze ervaringen om te gaan, kunnen de slaapproblemen ook verbeteren.

Medische oorzaken

Alcohol, cafeïne en medicijnen hebben direct invloed op ons centrale zenuwstelsel en kunnen op termijn ook slaapproblemen veroorzaken. Zo blokkeert cafeïne in het brein de opname van het zogenaamde ‘slaapstofje’(adenosine), waardoor het systeem van de slaapdruk wordt verstoord. Door het gebruik van alcohol en bepaalde medicijnen kan de kwaliteit van de slaap achteruitgaan.

Middelgerelateerde oorzaken

Diabetes, neurologische stoornissen, ademhalingsstoornissen, maagzuur en rusteloze benen syndroom zijn voorbeelden van chronische aandoeningen die een negatief effect kunnen hebben op de slaap. In deze gevallen dienen gespecialiseerde artsen te worden geraadpleegd om de symptomen van de aandoening zo veel mogelijk te verlichten

Invloed uit de omgeving

Slaap wordt vrij regelmatig beïnvloed door een aantal evoluerende omgevingscondities die zijn voortgekomen uit een snel veranderende samenleving. Lichtvervuiling, geluidsoverlast, ploegendienst, ongezond eten, onvoldoende beweging en blootstelling aan licht overdag; het speelt allemaal een rol in onze gezondheid en beïnvloedt de slaap meer dan algemeen wordt aangenomen.

Slapeloosheid behandelen met neurofeedback

Soms kan neurofeedback uitkomst bieden bij slaapproblemen. Neurofeedback is een behandeling waarbij de hersenen worden getraind en die een gunstig effect kan hebben op de slaap. Voorafgaand aan de behandeling met neurofeedback vindt er een analyse van het QEEG plaats. Op basis hiervan wordt een neurofeedback behandelprotocol geselecteerd.

Tips om uw lichaam op een natuurlijke manier voor te bereiden op de slaap

Routine houden

Het lichaam raakt eraan gewend om op bepaalde momenten in slaap te vallen. Probeer uw lichaam in een gezonde routine te brengen en houdt u eraan vast. In het weekend mag de tijd dat u ’s ochtends wakker wordt niet meer dan 1,5 uur afwijken van uw normale wektijden tijdens de week.

Houd rekening met ‘schermtijd’

Probeer ‘schermtijd’ in de avond te vervangen door andere activiteiten; een boek lezen, yoga, ontspannen met muziek. Denk aan het dimmen of blokkeren van blauw licht, wanneer u toch een scherm gebruikt.

Oefening overdag

Regelmatige matig-intensieve lichaamsbeweging overdag, vooral in de ochtend of vroege namiddag, kan helpen om de slaap te verdiepen. Het wordt afgeraden om binnen de 2 uur voor het slapen gaan te trainen.

Vermijd korte slaapmomenten tijdens de dag

Als u gedurende de dag regelmatig of lang dutjes doet, bouwt u te weinig ‘slaapdruk’ op. Hierdoor is het ’s avonds moeilijker om in slaap te vallen.

Ken de gevolgen van cafeïne

Koffie, (groene) thee, cola, veel andere frisdranken en ook chocolade bevatten cafeïne. Uw lichaam heeft het moeilijker om in slaap te vallen als er 4 – 6 uur voor het slapen gaan cafeïne in uw systeem aanwezig is.

Ken de effecten van alcohol

Veel mensen geloven dat alcohol hen helpt in slaap te vallen. Echter, een paar uur na het drinken, wanneer het alcoholgehalte in uw bloed begint te dalen, kan er een stimulerend of ontwakend effect optreden. Door alcohol wordt de slaap minder diep en onrustiger. Alcohol onderdrukt de REM-slaap, waardoor de slaapkwaliteit afneemt. Na acht uur slaap met alcohol voelt u zich dus minder uitgerust, dan na 8 uur slaap zonder alcohol.

Natuurlijke slaap vs. sedatie

Slaappillen induceren sedatie in plaats van natuurlijke slaap. Sedatie kan ons natuurlijke circadiane ritme verstoren, wat weer invloed heeft op stemming, aandacht en vele andere negatieve symptomen in de geestelijke gezondheid.

Neem contact op met uw huisarts…

…als u denkt dat één van uw voorgeschreven medicijnen voorkomt dat u op natuurlijke wijze in slaap valt. Melatonine supplementen zijn alleen nuttig wanneer de slaapproblemen worden veroorzaakt door een beperking van het melatonine-ritme. Bij verkeerd of onnodig gebruik kan het ook slaapproblemen veroorzaken of in stand houden. Voordat men met melatoninesupplementen begint is het belangrijk om eerst het eigen melatonine ritme te (laten) onderzoeken.

Heeft u vragen?

Bekijk onze locaties bij u in de buurt

Bent u een professional in de GGZ en deelt u onze visie? Help mee in de transitie van veranderende zorg.

Bent u een professional in de GGZ en deelt u onze visie? Help mee in de transitie van veranderende zorg.

Copyright ©neurocare group Nederland 2024. Alle rechten voorbehouden