Een interview met Dr. Serge Walvoort

jul 19, 2023 - neurocare group

Dr. Serge Walvoort is klinisch neuropsycholoog bij GGZ Oost Brabant. De instelling start een pilot met de toepassing van repetitieve Transcraniële Magnetische Stimulatie (rTMS).

rTMS is een behandeling, waarbij met behulp van een spoel, een korte reeks magnetische pulsen op bepaalde delen van de hersenen worden toegediend. Depressieve klachten verminderen hierdoor.

Serge doorliep een praktische tweedaagse hands-on training in de toepassing van rTMS op de behandellocatie van GGZ Oost Brabant in Boxmeer met supervisie van Marleen Stam van Neurocare.

Er ging eerst een intensief theoretisch traject aan vooraf. En dat was ook nodig om de toepassing van hersenstimulatie te kunnen begrijpen. rTMS is een innovatieve behandeling die precisie vereist. Zo moet de spoel op de juiste plek op het hoofd geplaatst worden.

"Het mooie is dat de training van Neurocare is ingebed in de bredere context van de leefstijlpsychiatrie. Zo is er aandacht voor de slaapkwaliteit van de cliënt. We starten binnen GGZ Oost Brabant met een pilot waarbij we ook cliënten gaan behandelen. Een intensief traject waarbij ook een actieve bijdrage van de cliënt wordt verwacht. Er wordt gestart met een rTMS-only behandeling. In een later stadium wordt dit wellicht uitgebreid naar een gecombineerde behandeling met CGT. Daar ben ik erg benieuwd naar omdat de onderzoeksresultaten van CGT en rTMS er veelbelovend uitzien."

20230214_134415


"Binnen GGZ Oost Brabant is er een folder verspreid waarin de behandeling met rTMS is aangekondigd waarop positieve reacties van collega’s kwamen. Als behandelaren hebben we inmiddels een Multidisciplinair Overleg georganiseerd waarbij we elkaar aanvullen qua deskundigheid en leren van elkaars werkwijze en de aanvragen kunnen bespreken."

20230214_133518

"Inmiddels zijn een aantal collega’s al gestart en hebben we al een enkele positieve reacties ontvangen. Voor mij als neuropsycholoog is rTMS een buitengewoon interessante behandelmethodiek. Het is goed dat er nu meer wetenschappelijk onderzoek wordt verricht en effecten worden behaald en dat de behandeling nu ook wordt vergoed door zorgverzekeraars. Het is belangrijk dat we innovaties binnen de GGZ blijven omarmen. Je bent als professional immers nooit uitgeleerd."Behaal ook je rTMS-certificaat!
Word ook gecertificeerd om met TMS te werken. Deze door de Brain Stimulation Foundation geaccrediteerde cursus behandelt alles wat je moet weten om een effectieve en veilige klinische behandeling te kunnen geven.
 
Onze organisatie is een ISO-gecertificeerde (International Standards Organisation) aanbieder van ambulante rTMS-behandeling en -training. Alle deelnemers aan de cursus ontvangen een certificaat van registratie erkend door Continuing Education (PE-Online).
 
Volgende rTMS Workshop

21 september 2023, 13:00 - 17:00
met Drs. Marleen Stam
Locatie: neurocare Nijmegen

Registreer hier
 

Heeft u vragen?

Bekijk onze locaties bij u in de buurt

Bent u een professional in de GGZ en deelt u onze visie? Help mee in de transitie van veranderende zorg.

Bent u een professional in de GGZ en deelt u onze visie? Help mee in de transitie van veranderende zorg.

Copyright ©neurocare group Nederland 2024. Alle rechten voorbehouden