Intensivering rTMS trajecten voor depressie

mrt 31, 2022 - neurocare Clinics

Sinds januari 2022 bieden we binnen onze neurocare Clinics vestigingen zowel twee- als vierdaagse rTMS behandeltrajecten aan voor cliënten met depressie en dwangklachten/OCS. Het intensievere en kortere vierdaagse traject sluit goed aan bij zwaardere en langer durende klachten en heeft als voordeel dat snel duidelijk wordt of de behandeling effect heeft.

Bij depressie is rTMS de eerste keus na twee niet geslaagde behandelingen (bijvoorbeeld twee keer medicatie, medicatie en cognitieve gedragstherapei (CGT) of twee keer CGT). Ook wanneer de cliënt medicatie weigert mag meteen worden gestart met een rTMS-behandeling. Als deze vorm wordt ingezet bij het behandelen van depressie valt dit binnen de vergoedingen in de basisverzekering.

De rTMS-behandeling is een kortdurende maar intensieve behandeling

Na de intake wordt samen met cliënt overlegd of de twee- of vierdaagse vorm het beste aansluit bij de aard en zwaarte van de klachten. Bij intensievere trajecten, afhankelijk van de fase van de behandeling en eventuele onderhoudende factoren, zetten  we naast rTMS ook een gepersonaliseerd traject met verschillende behandelmodules in. Denk hierbij aan CGT, runningtherapie, psycho-educatie, modules gericht op het verbeteren van de slaap en exposure- of schematherapie. Als er sprake is van medicatie laten we een psychiater gedurende de behandeling ook op consultbasis meekijken.

Binnen onze instelling bieden we bij voorkeur een combinatie van rTMS en psychotherapie. Ook is er een behandelvorm mogelijk waarbij ‘rTMS only’ wordt ingezet. Dit kan bijvoorbeeld in samenwerking met een andere instelling plaatsvinden, waar een cliënt onder behandeling is.

Omdat we expertise hebben op het gebied van trauma-  en persoonlijkheidsproblematiek kunnen we deze stoornissen, als deze factoren onderhoudend of versterkend zijn aan de depressie, op sommige van onze vestigingen ook meebehandelen.

Een rTMS traject ziet er als volgt uit:

Gedurende 16 weken komen cliënten twee keer per week naar onze vestiging voor de rTMS behandeling en de op maat afgestemde psychotherapie. Cliënten werken overwegend met een vaste behandelaar, waarmee samen afspraken worden gemaakt over de behandeldoelen. Tussen de sessies door gaan cliënten zelf aan de slag met opdrachten. Soms is een verlenging van de behandeling noodzakelijk tot 21 weken.

Regelmatig vullen cliënten vragenlijsten in zodat we goed kunnen volgen wat het effect is van de behandeling. Op een aantal vestigingen combineren we de rTMS met runningtherapie en zo nodig met lichttherapie. Deze behandelvorm is vooral geschikt voor cliënten met minder ernstige klachten.

Ook kan er, wanneer er sprake is van zwaardere en langer durende klachten, na de intake worden gekozen voor een intensiever traject. Gedurende 8 weken komt de cliënt dan vier keer per week naar onze vestiging voor de rTMS behandeling in combinatie met de op maat afgestemde psychotherapie. Na 8 weken volgt een traject van twee behandelingen per week. Gedurende het intensieve traject zijn drie behandelaren bij de behandeling betrokken. Twee vaste behandelaren die elke een eigen deel van de therapie oppakken en een regiebehandelaar. Soms is een verlening noodzakelijk tot 13 weken.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van rTMS neem dan contact op met een van onze vestigingen.

Heeft u vragen?

Bekijk onze locaties bij u in de buurt

Bent u een professional in de GGZ en deelt u onze visie? Help mee in de transitie van veranderende zorg.

Bent u een professional in de GGZ en deelt u onze visie? Help mee in de transitie van veranderende zorg.

Copyright ©neurocare group Nederland 2024. Alle rechten voorbehouden