Wetenschappelijke publicaties

rTMS, depressie, OCS en Personalised Medicine

 
Om inzicht te krijgen in de behandeling van depressie met rTMS, kunnen onderstaande artikelen gedownload worden.

Donse, Padberg, Sack, Rush & Arns (2017). Simultaneous rTMS and Psychotherapy in Major Depressive Disorder: Clinical Outcomes and Predictors from a Large Naturalistic Study. Brain Stimulation.

Deze studie toont aan dat de combinatie van rTMS met psychotherapie (zoals opgenomen in het neuroCare protocol) effectiever is dan elke genoemde therapie afzonderlijk. Bij deze studie, waarin 196 patiënten deelnamen, reageerde 66% van de patiënten met de diagnose „therapieresistente” depressie positief na gemiddeld 21 sessies. Bovendien werden na 6 maanden bij 65% van deze groep positieve blijvende effecten waargenomen. Deze resultaten tonen aan dat de gecombineerde aanpak de kans vergroot dat een patiënt een volledige remissie krijgt.

Spronk, Arns & Fitzgerald (2010). repetitive Transcranial Magnetic Stimulation in Depression: Protocols, Mechanisms and New Developments. Neurofeedback and Neuromodulation Techniques and Applications (2011): 257.

Onderstaande link is een algemeen hoofdstuk uit een boek, dat uitleg geeft over de achtergrond van rTMS als behandelmethode voor depressie.

Arns, Drinkenburg, Fitzgerald & Kenemans (2012). Neurophysiological Predictors of Non-Response to rTMS in Depression. Brain Stimulation, 5(4), 569-576

Dit manuscript belicht enkele EEG predictors die momenteel verder onderzocht, gerepliceerd en uitgebreid  worden en die door middel van het gebruik van baseline brain imaging data, het voorspellen van behandelresultaten mogelijk moeten gaan maken.

Donse, Sack, Fitzgerald & Arns (2017). Sleep Disturbances in Obsessive Compulsive Disorder: Association with Non-Response to repetitive Transcranial Magnetic Stimulation (rTMS). Journal of Anxiety Disorders, 49, 31 - 39 DOI:10.1016/J.JANXDIS.2017.03.0

De volgende studie toont de eerste resultaten van rTMS, toegepast bij resistente OCS, waarbij 55% van de cliënten reageerde op de behandeling. Daarnaast werd geconstateerd dat problemen met inslapen een betrouwbare voorspeller zijn voor het niet reageren op rTMS.

Arns et al. (2016). EEG Alpha Asymmetry as a Gender-Specific Predictor of Outcome to ACute Treatment with Different Antidepressant Medications in the Randomized iSPOT-D Study. Clinical Neurophysiology, 127(1), 509-519

Onderstaande referentie geeft de resultaten weer van een grote multicentrische studie. In deze studie is aangetoond dat de inzet van EEG als  potentiële voorspeller van behandelresultaten zinvol is. Dit kan gezien worden als een van de belangrijkste vernieuwingen in de psychiatrie in de komende jaren.

 

Iseger et al. (2017) Neuro-Cardiac-Guided TMS (NCG-TMS): Probining DLPFC-SGACC-VAGYS Nerve Connectivity Using Hear Rate - First Results. Brain Stimulation, HTTP://DX.DOI.ORG/10.1016/J.BRS.2017.05.002

Eerste PoC (proof-of-concept) studie, waarin een mogelijk nieuwe manier gedemonstreerd wordt om DLPFC (dorsolaterale prefrontale cortex) te lokaliseren, met behulp van hartslag voor rTMS behandeling (Neuro-Cardiac-Guided TMS, NCG-TMS).

Onderstaand treft u overige externe referenties en doorslaggevende onderzoeken aan, die de werkzaamheid van rTMS bij de behandeling van depressie wetenschappelijk onderbouwen.

O'Reardon et al. (2007) Efficacy and Safety of Transcranial Magnetic Stimulation in the Acute Treatment of Major Depression: A Multisite Randomised Controlled Trial. Biology Psychiatry, 62(11), 1208 - 1216

De hieronder geplaatste eerste willekeurige, multicentrische, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde studie van rTMS bij de behandeling van depressie was van cruciaal belang bij het verkrijgen van de FDA goedkeuring in de USA voor rTMS

George et al. (2010) Daily Left Prefrontal Transcranial Magnetic Stimulation Therapy for Major Depressive Disorder:  A Sham-Controlled Randomized Trial. Archives of General Psychiatry, 67(5), 507 - 516

Een onafhankelijke NIMH gefinancierde herhaalstudie van bovengenoemde multicentrische studie toont eveneens de werkzaamheid van rTMS bij de behandeling van depressie aan.

Schutter (2009) Antidepressant Efficacy of High-Frequency Transcranial Magnetic Stimulation over the Left Dorsolateral Prefrontal Cortex in Double-Blind-Sham-Controlled Designs: A Meta-Analysis. Psychological Medicine, 39(01), 65 - 75

Onderstaande publicaties betreffen twee meta-analyses, die de doeltreffendheid van hoogfrequente (Schuter 2009) en laagfrequente (Schutter 2010) rTMS bij de behandeling van depressie aantonen.

Schutter (2010)Quantitative Review of the Efficacy of Slow-Frequency Magnetic Brain Stimulation in Major Depressive Disorder. Psychological Medicine, 40(11), 1789 - 1795

 

Carpenter et al. (2012) Transcranial Magnetic Stimulation (TMS) for Major Depression: A Multisite, Naturalistic, Observational Study of Acute Treatment Outcomes in Clinical Practice. Depression and Anxiety, 29(7), 587 - 596

Onderstaande publicatie toont de resultaten van een grote multicentrische naturalistische studie aan, waarin de klinische werkzaamheid van rTMS bij de behandeling van depressie beschreven word

Dunner et al. (2014) A Multisite Naturalistic, Observational Study of Transcranial Magnetic Stimulation for Patients with Pharmacoresistant Major Depressive Disorder: Durability of Benefit Over a 1-Year Follow-Up Period. The Journal of Clinical Psychiatry, 75(12), 1394 - 1401

Onderstaande publicatie presenteert de follow-up resultaten van bovenstaande onderzoek na een periode van 12 maanden. Uit deze follow-up blijkt dat er positieve langetermijnresultaten geboekt worden met de behandelmethode rTMS..

Lefaucheur et al. (2014) Evidence-Based Guidelines on the Therapeutic Use of repetitive Transcranial Magnetic Stimulation (rTMS). Clinical Neurophysiology, 12511), 2150 - 2206

Het volgende artikel presenteert een systematische review, meta-analyses en richtlijnen over het therapeutische gebruik van rTMS. Door hernieuwde beoordelingen van de wetenschappelijke onderzoeksresultaten voor diverse psychiatrische en neurologische aandoeningen is er voldoende bewijs op A en B niveau gevonden, dat mogelijk ook aandoeningen zoals pijn, Parkinson en een beroerte door middel van rTMS succesvol behandeld kunnen worden.


rTMS curcus voor professionals: 2-daagse curcus

Deze cursus is bestemd voor wetenschappers en professionals werkzaam in de gezondheidszorg, die de techniek van repetitieve transcraniële magnetische stimulatie (rTMS) in combinatie met psychotherapie (bv. cognitieve gedragstherapie) willen gebruiken voor de behandeling van depressie, OCS en andere indicaties.

Cursusdata en informatie