Veel gestelde vragen over neurofeedback

Bij welke aandoeningen werkt Neurofeedback?

Er zijn veel wetenschappelijke onderzoeken en gecontroleerde studies gedaan naar de behandeling van verschillende aandoeningen met Neurofeedback. Neurofeedback is zeer succesvol gebleken in de behandeling van o.a. slaapstoornissen en ADHD/ADD. Neurofeedback ter behandeling van ADHD/ADD wordt al ruim 30 jaar zeer succesvol klinisch toegepast en is een evidence-based - ofwel bewezen effectieve - behandeling zoals in een recente meta-analyse aangetoond. De effecten op symptomen zijn vergelijkbaar met die van medicatie. Maar in tegenstelling tot medicatie zijn de effecten van Neurofeedback blijvend, zie hieronder.

Heeft Neurofeedback een langetermijneffect?

Onderzoeken naar langetermijneffecten van Neurofeedback laten zien dat de klachten na de Neurofeedback behandeling eerst nog verder verbeteren en daarna stabiel blijven. Onderzoek laat zien dat de scores op aandacht, impulsiviteit en hyperactiviteit na 6 maanden nog verder verbeterd waren en vervolgens na 2 jaar stabiel waren gebleven.

Wat is het slagingspercentage?

Neurofeedback slaat bij ongeveer 75-80% van de cliënten aan.

Krijg ik schokjes door de electroden die ik op mijn hoofd krijg?

Nee, de elektroden kunnen alleen gebruikt worden om de stroompjes in je hoofd op te vangen en/of te meten. Ze kunnen zelf geen stroom afgeven.

Heb ik een verwijsbrief nodig van de huisarts om in behandeling te komen?

Om bij ons in behandeling te komen is een verwijsbrief niet nodig. Om de behandeling eventueel (gedeeltelijk) vergoed te kunnen krijgen van uw verzekeraar / of de gemeente wel; vraag dit daarom na bij uw zorgverzekeraar (i.g.v. van volwassenen). Voor kinderen geldt dat eventuele vergoedingen vanaf 2015 via uw gemeente lopen. Informeer ernaar bij uw gemeente.

Heb ik een diagnose nodig om in behandeling te komen?

Over het algemeen is dat voor Neurofeedback niet nodig. Er wordt vooral naar de klachten en de hersenactiviteit gekeken. Voor de verzekeraar/de gemeente is dit mogelijk wel nodig voor vergoeding.

Voor wie is Neurofeedback geschikt?

Neurofeedback is geschikt voor kinderen en volwassenen. Neurofeedback is mogelijk voor kinderen vanaf 6 jaar.

Wat is tele-Neurofeedback?

Tele-Neurofeedback maakt het mogelijk om cliënten thuis in hun eigen omgeving te trainen. De cliënt neemt thuis plaats achter zijn/haar computer en start de training via internet terwijl de therapeut meekijkt vanuit onze praktijk en er via de telefoon contact is. Waar nodig wordt de cliënt direct bijgestuurd.
Het voordeel van deze vorm van therapie is dat de cliënt niet voor elke sessie gebonden is aan het bezoeken van onze praktijk. Dit bespaart vaak veel reistijd en reiskosten.
In overleg kan met u bekeken worden of u hiervoor in aanmerking komt.

Waarom is het hersenonderzoek (QEEG) noodzakelijk?

In hersengolven zijn verschillende patronen te zien. Ook binnen een patiëntengroep zoals ADHD of ADD die aan de buitenkant misschien hetzelfde lijkt. Door de verschillen in hersengolven is gepersonaliseerde Neurofeedback een vereiste. Door middel van het QEEG is het mogelijk om voor iedere cliënt te bepalen welke hersengolven er getraind kunnen worden wat past bij zijn/haar patroon hersengolven en klachten. Dit wordt ook wel Personalized Medicine genoemd.

Hoeveel sessies zijn er nodig?

Gemiddeld heeft men 30-40 sessies nodig. Het beste effect van de Neurofeedback-behandeling zal ontstaan wanneer er gemiddeld 2-3 sessies per week worden gevolgd. Doorgaans zou er binnen 10-20 sessies een merkbaar effect moeten zijn.

Tussen welke tijden kunnen er afspraken gemaakt worden?

Afspraken kunnen gemaakt worden tussen 9.00 uur en 17.00 uur. Dit geldt ook voor tele-neurofeedback.

Is er een wachtlijst?

De lengte van de wachtlijst varieert. De wachttijd is niet diagnose afhankelijk en verschilt niet per verzekeraar. Maandelijks vindt er een update plaats van de actuele wachttijden (zie aanmeldprocedure). Over het algemeen geldt dat hoe flexibeler u bent in uw tijd, hoe eerder wij een afspraak voor u in kunnen plannen.

Wat zijn de kosten van Neurofeedback?

Wij brengen de volgende zaken in rekening: de intake, het QEEG onderzoek, de rapportbespreking en de (tele-)neurofeedbacksessies zelf. Indien u tele-neurofeedback doet, brengen wij ook huur van apparatuur in rekening.

Wordt Neurofeedback vergoed door de verzekeraar?

Voor volwassenen: neuroCare Nederland voert behandelingen uit in de Basis GGZ (BGGZ) en Specialistische GGZ (SGGZ). BGGZ is bedoeld voor kortdurende en minder complexe problematiek, SGGZ voor complexere problematiek waarbij langer durende en meer gespecialiseerde zorg gevraagd is.

Neurofeedback-behandelingen vallen onder SGGZ problematiek. Indien er een indicatie is voor Neurofeedback behandeling, geldt dat deze altijd uiteen valt in een psychotherapie-deel en een Neurofeedback deel. Het psychotherapie-deel valt onder ‘te vergoeden zorg’ en kan worden ingediend bij uw zorgverzekeraar. Het Neurofeedback deel betreft nog ‘niet te vergoeden zorg‘ en is voor eigen rekening.  Indien u geen doorverwijzing heeft, dan kunt u wel in behandeling komen maar is het hele traject (diagnostiek, psychotherapie en evt. Neurofeedback) voor eigen rekening. 

Voor kinderen: Voor kinderen onder de 18 jaar valt eventuele vergoeding van de zorg vanaf 2015 onder de verantwoordelijkheid van uw gemeente. Informeer bij uw gemeente of basis GGZ (geestelijke gezondheidszorg) voor vergoeding in aanmerking komt. Mogelijk kan de zorg in een PGB vallen.

Moet ik stoppen met de medicatie tijdens de behandeling?

Tijdens de behandeling met Neurofeedback mag u uw medicatie gewoon blijven gebruiken.

Kan ik medicatie gaan afbouwen tijdens de behandeling?

Het is mogelijk om medicatie af te bouwen tijdens de behandeling met Neurofeedback. Voor het stoppen of afbouwen van uw medicatie verwijzen wij u voor advies altijd naar uw voorschrijvend arts.