Veel gestelde vragen over rTMS

Wat zijn de resultaten van behandelingen met rTMS?

Onze onderzoeksresultaten laten zien dat na gemiddeld 21 sessies bij 78% van de cliënten met depressie een herstel bereikt kan worden en dat er ongeveer 70- 80% afname in depressieve klachten is. Deze resultaten zijn gebaseerd op basis een combinatie van rTMS en gesprekstherapie.

Waarom werkt rTMS goed?

Dit komt door de combinatie van het snelle antidepressieve effect van de rTMS in combinatie met gesprekstherapie om een beter en langetermijneffect te realiseren.

Kan ik ook alleen rTMS krijgen, zonder de gesprekstherapie?

Dit raden wij af gezien het feit dat alleen rTMS (dus zonder gesprekstherapie) een aanzienlijk lagere effectiviteit heeft.

Hoeveel sessies heb ik nodig?

Gemiddeld hebben mensen met depressive klachten ongeveer 20 sessies nodig. Het beste effect van de rTMS-behandeling wordt bereikt wanneer er gemiddeld 2-3 sessies per week worden gevolgd. Doorgaans zou er binnen 8-12 sessies een merkbaar effect moeten zijn. Mensen met OCS klachten hebben doorgaans 25-30 sessies nodig om een langdurend effect te bereiken.

Waarom zou ik voor neuroCare Nederland kiezen?

neuroCare Nederland (voorheen Brainclinics) legt zich al sinds 2001 toe op onderzoek en behandeling van oa. depressie, dwang en slaapproblemen. Door jarenlange behandel- en onderzoekservaring op dit gebied, worden we nationaal én internationaal gezien als een gespecialiseerd behandelcentrum en onderzoeksinstituut. Cliënten uit binnen- en buitenland weten ons om deze redenen te vinden.

Wij bieden enkel behandelmethoden aan waarvoor gedegen wetenschappelijk onderzoek beschikbaar is en doen zelf ook veel onderzoek. Dit onderzoek doen wij in samenwerking met (inter) nationale wetenschappers verbonden aan verschillende (inter) nationale universiteiten. Wij zijn dus als geen ander op de hoogte van de stand van de wetenschap achter onze behandelmethoden. Ook doen wij zelf regelmatig pilot-trajecten waarbij wij nieuwe behandelmethoden, of nieuwe toepassingen van bestaande methoden, in een kleine setting inzetten en evalueren. Alleen zo komt de wetenschap en de toepasbaarheid daarvan in de zorg verder. neuroCare Nederland was in Europa de eerste praktijk die rTMS ging toepassen bij depressie en dwang. Inmiddels hebben wij hiermee al honderden mensen succesvol behandeld.

Ons multidisciplinaire team kijkt vanuit verschillende invalshoeken naar de klachten van onze cliënt en komt met een gepersonaliseerd behandelplan. Deze wijde blik wordt door vele cliënten enorm gewaardeerd; wij passen ons behandelprotocol aan op uw klachten en persoonlijke situatie.

Wij doen allereerst een uitgebreide intake om een nauwkeurig beeld te krijgen van u en uw klachten. Daarbij worden bijvoorbeeld ook zaken als slaap meegenomen. Ook tijdens uw behandeling, houden we het verloop goed in de gaten en sturen bij indien nodig. Onze persoonlijke en professionele benadering alsmede korte lijnen intern, is voor velen reden om voor neuroCare Nederland te kiezen.

Onze therapeuten zijn allen universitair+ geschoold en gedegen opgeleid in de behandelmethoden die zij toepassen. Wij zijn aangesloten bij belangrijke beroepsverenigingen zoals het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en de Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen (NVO). Door regelmatige scholing houden wij onze kennis en kunde op peil.

Wordt de behandeling vergoed?

Voor volwassenen: Langer durende behandeling bij (multi)complexe problematiek valt onder SGGZ zorg. rTMS behandelingen vallen hier ook onder.

Een SGGZ-behandeltraject zal altijd vooraf gegaan worden door een diagnostiek fase, bestaande uit onder andere intake, onderzoek en adviesgesprek. De kosten van deze diagnostiek fase kunnen worden ingediend bij uw zorgverzekeraar. Om het voor NCG mogelijk te maken nota’s direct te kunnen declareren bij de zorgverzekeraar, dient u een ‘akte van Cessie’ te ondertekenen.

Zorginstituut Nederland heeft in juli 2017 het advies gegeven aan zorgverzekeraars om magnetische hersenstimulatie (rTMS) bij de behandeling van therapieresistente depressie op te nemen onder verzekerde zorg. De verwachting is dat alle zorgverzekeraars dit advies zullen volgen. Op dit moment hebben coöperatie VGZ (waaronder vallen: VGZ, IZZ, IZA, Univé, UMC, Bewuzt, Zeker, Zorgzaam, Promovendum, Goudse, National Academic, United Consumers en Be Sure) en zorgverzekeraar Zilveren Kruis de regeling reeds opgenomen in hun pakket te vergoeden zorg. Wilt u bij ons in behandeling komen voor therapieresistente depressie en bent u aangesloten bij een zorgverzekeraar die valt onder de coöperatie VGZ, dan krijgt u de behandeling volledig vergoed in geval u een zuivere restitutiepolis heeft afgesloten. Het kan zijn dat het eigen risico nog met u verrekend wordt. Is er sprake van een ander soort polis, dan moet u er rekening mee houden dat u naast het eigen risico, ook een eigen bijdrage zult moeten betalen voor het gedeelte van de behandeling dat uw zorgverzekeraar niet uitkeert. Voor dit restant eigen bijdrage, ontvangt u aan het einde van het behandeltraject een factuur van ons. Ons advies is om bij uw zorgverzekeraar na te vragen hoeveel procent zij zullen vergoeden. Dat zal, afhankelijk van uw polis, tussen de 60% en 100% liggen. U bent uiteindelijk te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de betaling van de behandeling.

Voor alle overige indicaties, dus ook rTMS bij obsessieve compulsieve problematiek, zijn onderstaande bepalingen van toepassing:

Een rTMS behandeling bestaat altijd uit een psychotherapie-deel en een rTMS deel. Het psychotherapie-deel valt onder ‘te vergoeden zorg’ en kan worden ingediend bij uw zorgverzekeraar. Het rTMS deel betreft nog ‘niet te vergoeden zorg‘ en is voor eigen rekening. Hiervoor krijgt u van ons twee keer per maand een aparte nota die u binnen 14 dagen dient te voldoen. Het tarief voor dit rTMS gedeelte, als onderdeel van de gecombineerde behandeling, vindt u bij de tarieven en vergoedingen op deze website. Dit tarief geldt alleen indien u een doorverwijzing heeft voor SGGZ.

Indien uw zorgverzekeraar aan het einde van het diagnostisch- en/of behandeltraject, uw eigen risico in mindering brengt op het te vergoeden bedrag aan neuroCare, zullen wij dit verrekende eigen risico bij u in rekening brengen. U bent uiteindelijk te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de betaling van de behandeling. Zorg die niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar, kunt u mogelijk opvoeren als 'zorgkosten' in uw inkomstenbelasting.

Voor kinderen: Voor kinderen onder de 18 jaar valt eventuele vergoeding van de zorg vanaf 2015 onder de verantwoordelijkheid van uw gemeente. Informeer bij uw gemeente of basis GGZ (geestelijke gezondheidszorg) voor vergoeding in aanmerking komt. Mogelijk kan de zorg in een PGB vallen.

Heeft rTMS bijwerkingen?

Het gebruik van rTMS als behandeling kan bijwerkingen hebben. De meest voorkomende bijwerking is het ontstaan van een kortdurende lichte hoofdpijn. Deze is vaak gemakkelijk te verhelpen met een lichte pijnstiller.

Tijdens de ontlading van de spoel hoort men een ‘klik’-geluid, het volume is afhankelijk van de sterkte van de stimulatie, en dit kan een tijdelijke verlaging van de gehoordrempel veroorzaken. Men kan ervoor kiezen om oordoppen te gebruiken.

Verder is het tijdens de onderzoeksfase van rTMS voorgekomen dat er bij een proefpersoon een epileptische aanval optrad. Hoe groot is het risico op een aanval? Dit risico is onder andere afhankelijk van individuele kenmerken. Mensen met een medische geschiedenis waarvan bekend is dat ze een verhoogd risico op een epileptische aanval hebben, hebben ook een verhoogd risico op een epileptische aanval als gevolg van de rTMS behandeling. Deze risicogroepen betreffen (maar zijn niet beperkt tot) o.a. epilepsie of geschiedenis van een epileptische aanval. De informatie verkregen uit het intakegesprek, QEEG onderzoek en overleg met de behandelend medisch specialist is bepalend of behandeling met rTMS geïndiceerd en veilig toe te passen is.

Wij houden ons aan de internationaal opgestelde veiligheidsrichtlijnen waardoor het risico op een epileptische aanval bij mensen zonder een medische geschiedenis van epilepsie of een andere aandoening zoals hierboven genoemd, zeer beperkt is.

Doet rTMS pijn?

Doorgaans omschrijven onze cliënten de ‘magnetische tikjes’ als irritant, maar niet pijnlijk. Ook is onze ervaring dat het gevoel went over de sessies heen.

Heeft rTMS een lange termijn effect?

We kunnen voorzichtig concluderen dat de combinatie van rTMS en gesprekstherapie in ieder geval een half jaar stand houdt bij de meerderheid van de cliënten. Het voorzichtige zit hem in het aantal mensen dat wij voor een vervolg meting hebben kunnen benaderen tot nu toe. Uit hun gegevens bleek dat hun score op een depressie lijst (de BDI), een half jaar na de behandeling, beduidend lager was dan bij de intake.

Indien de depressie naar verloop van tijd toch weer terug komt, kan het effect door 5-15 sessies weer teruggehaald kan worden. Sommige cliënten kiezen voor vaste onderhoudssessies één keer per maand of één keer per 2-3 maanden. Bij cliënten bij wie een terugval plaatsvind zullen wij ook onderhoudssessies adviseren om daarmee verdere verdere terugval te voorkomen

Wat is het verschil met elektroshocktherapie (ECT)?

Uit onderzoek is gebleken dat rTMS ongeveer net zo werkzaam is als Elektroshock therapie of Elektroconvulsietherapie (ECT) bij een diagnose depressie. Bij rTMS is er alleen het voordeel dat er geen opname in een ziekenhuis plaats hoeft te vinden en u mist de (soms ernstige) bijwerkingen die ECT kan hebben.
Wij vergelijken een depressie wel eens met een elektrische storing in een computer in een groot flatgebouw op de vijfde etage in kamer 23. Bij elektroshocks worden de stoppen van het hele flatgebouw eruit gehaald om dat probleem op te lossen. Met rTMS hoeven we niet alle stoppen eruit te trekken. We weten precies op welke etage, in welke kamer we moeten zijn. Dat voorkomt bijwerkingen, zoals geheugenproblemen.

Indien u in het verleden al ECT hebt gehad zonder resultaat, dan is de kans dat rTMS aanslaat ook erg klein.

Wat is het verschil tussen rTMS en Neurofeedback?

Neurofeedback is een methode die uitgebreid onderzocht is bij de behandeling van ADHD, slaapproblemen en epilepsie. Echter, er is heel weinig gecontroleerd onderzoek naar de effecten van Neurofeedback bij depressie gedaan. Daarmee kan Neurofeedback dus niet als een evidence-based methode bij depressie gezien worden. rTMS is wel uitgebreid onderzocht bij de behandeling van depressie en heeft daarmee een grotere en zekerdere kans van slagen. Verder zijn bij Neurofeedback gemiddeld 40-50 sessies nodig, terwijl bij rTMS gemiddeld 20 sessies voldoende zijn.

Kan ik na een behandeling nog wel zelfstandig autorijden/naar huis terug gaan?

rTMS tast uw vermogen tot autorijden niet aan, zoals sommige medicatie dat doen. Wel is het mogelijk dat u de behandeling als intensief ervaart en daardoor vermoeider bent. Als u twijfelt over uw rijvermogen is het verstandig iemand mee te nemen.

Moet ik stoppen met de antidepressiva?

rTMS therapie kan een goede aanvulling zijn bij het afbouwen van antidepressieve medicatie of om terugval te voorkomen. Het is niet nodig om uw medicatie af te bouwen of gestopt te zijn voordat u aan de behandeling begint. Voor het stoppen of afbouwen van uw medicatie verwijzen wij u voor advies altijd naar uw voorschrijvend psychiater of huisarts.

Waarom is het QEEG onderzoek verplicht?

Dit is om twee redenen. De eerste is veiligheid. Wij bepalen aan de hand van het QEEG onderzoek of u in aanmerking komt voor de behandeling. Bij zo’n 5% van de bevolking komt activiteit voor in de hersenen die gevaarlijk kan zijn om te stimuleren met rTMS. Dan is de kans op een epileptische aanval namelijk groter. (Als deze activiteit bij u wordt gevonden, zal er eerst goedkeuring van een neuroloog plaatsvinden voor wij overgaan tot behandelen).
De tweede reden voor dit onderzoek is de mogelijkheid om de behandeling verder te kunnen personaliseren.

Kan iedereen zich aanmelden?

Indien u depressieve of dwangklachten heeft, kunt u voor rTMS behandeling in aanmerking komen. U komt niet voor rTMS in aanmerking indien:

  • U epilepsie heeft
  • U zwanger bent/op korte termijn wilt worden
  • U een cochlear implantaat heeft

Verder zoeken we eerst contact met uw voorschrijvend arts indien u het ongeregistreerde medicijn Parnate slikt.

Heb ik een verwijsbrief nodig van de huisarts?

Voor ons is een verwijsbrief niet nodig. Om de behandeling gedeeltelijk vergoed te kunnen krijgen van uw zorgverzekeraar wel.

Is er een wachtlijst?

De lengte van de wachtlijst varieert. De wachttijd is niet diagnose afhankelijk en verschilt niet per verzekeraar. Maandelijks vindt er een update plaats van de actuele wachttijden (zie aanmeldprocedure). Over het algemeen geldt dat hoe flexibeler u bent in uw tijd, hoe eerder wij een afspraak voor u in kunnen plannen.

Moet ik opgenomen worden om in behandeling te komen?

Nee, de behandeling is ambulant, oftewel zonder opname.