rTMS in praktijk

Intake

Voor aanvang van de rTMS-behandeling vindt een intakegesprek plaats en wordt een hersenonderzoek (QEEG-onderzoek) afgenomen. Tijdens de intake proberen we een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de klachten, onder andere door het afnemen van een gestructureerd diagnostisch interview (M.I.N.I. Internationaal Neuropsychiatrisch Interview) waarin klachtengebieden volgens de criteria van de DSM-IV worden uitgevraagd.

Verder wordt de cliënt gevraagd zelfrapportage-vragenlijsten in te vullen en draagt de cliënt in de periode tussen intake en behandeling een horloge dat fysieke activiteit en slaap meet; twee factoren die een belangrijke rol spelen bij het ontstaan en het in stand houden van een depressie. Naast de verkregen resultaten door zelfrapportage van de cliënt geeft het ‘Actogram’ meer objectieve informatie ten aanzien van de klachten, wat leidt tot inzicht bij zowel cliënt als therapeut. Na de behandeling draagt de cliënt het horloge nogmaals een periode om te evalueren of er veranderingen zijn opgetreden op het gebied van activiteit en slaap tengevolge van rTMS behandeling.

Het QEEG onderzoek

In een uitgebreid assessment wordt het EEG (hersenonderzoek) van 26 kanalen opgenomen – wij noemen dit het QEEG-onderzoek. De verzamelde data wordt vergeleken met een database van gezonde proefpersonen. Het QEEG-onderzoek is noodzakelijk om verantwoord rTMS toe te kunnen passen. Met de resultaten van het onderzoek kunnen we eventueel de behandeling personaliseren die hierdoor effectiever zal zijn. Ook wordt onderzocht of de rTMS veilig kan worden toegepast.

Onderstaande video geeft een indruk van de QEEG en intake procedures bij neuroCare Nederland.
 

rTMS Behandeling

Bij de behandeling van depressie en OCS met rTMS ligt de cliënt in een comfortabele stoel en wordt er een 8-vormige spoel boven het hoofd geplaatst. Deze spoel wekt een pulserend magnetisch veld op waarmee specifieke gebieden en netwerken in de hersenen geactiveerd worden. Het pulserend magnetische veld kan gemakkelijk door de schedel dringen en uit zich in een tikkend geluid van de spoel. Deze tikken zijn voelbaar maar niet pijnlijk. U kunt dit vergelijken met een potlood waarmee u op uw arm tikt.

Een therapie-sessie duurt doorgaans 40-50 minuten, waarvan ongeveer 20 minuten rTMS. Deze therapie-sessie wordt gecombineerd met psychotherapie om daarmee betere lange-termijn effecten te realiseren. Na 10 sessies moet er een merkbaar effect zijn en meestal zijn er bij depressieve klachten zo'n 20 sessies nodig; bij OCS/dwangklachten is dat ongeveer 25-30 sessies. Deze pulsen kunnen, doordat ze sterk magnetisch zijn, de communicatie tussen netwerken in bepaalde delen van het brein verbeteren.

Hierdoor zullen ook de bijbehorende depressieve klachten afnemen. Onderstaande video geeft een verdere uitleg over de rTMS behandeling en bijbehorende procedures bij neuroCare Nederland.