Wat doet rTMS (breinstimulatie) bij depressie en OCS?

neuroCare Nederland past al sinds 2006, als eerste in Europa en dus ook Nederland, rTMS toe bij depressieve klachten. Inmiddels hebben wij in de loop der jaren honderden mensen succesvol behandeld…maar wat is rTMS eigenlijk?

rTMS staat voor repetitive Transcranial Magnetic Stimulation ofwel herhaalde magnetische hersenstimulatie. Bij rTMS wordt een spoel op een bepaalde locatie op het hoofd geplaatst. In deze spoel wordt een sterk magnetisch veld opgewekt. Dit veld wordt vervolgens in pulsen omgezet die de spoel van het apparaat verlaten. De pulsen kunnen gemakkelijk door de schedel dringen en zo de hersenen bereiken. Deze pulsen kunnen, doordat ze sterk magnetisch zijn, bepaalde delen van de hersenen stimuleren of dempen. Hierdoor wordt de communicatie tussen verschillende hersengebieden verbeterd en nemen de bijbehorende depressieve klachten af.

rTMS kan toegepast worden zonder gebruik van antidepressiva of kan zelfs werken bij cliënten die geheel niet reageren op medicatie (behandelresistente patiënten). Ook kan rTMS therapie een goede aanvulling zijn voor mensen die de antidepressieve medicatie willen afbouwen om daarmee terugval te voorkomen. De medicatie hoeft niet afgebouwd te worden alvorens met deze behandeling te kunnen beginnen. Inmiddels passen we rTMS ook toe bij OCS-klachten. Na gemiddeld 20 sessies rTMS bij depressie, en gemiddeld 30 sessies bij OCS, in combinatie met gesprekstherapie is 66% van onze cliënten 'in remissie'.

Wat doet rTMS bij depressie?

Uit wetenschappelijk onderzoek is bekend dat de oorzaak van depressie voor een groot gedeelte samenhangt met de frontaal cortex (de voorhoofdskwab ofwel Dorsolateraal Prefrontaal Cortex (DLPFC)), in het specifiek de communicatie tussen deze DLPFC en de dieper liggende anterior cingulate (AC). Bij depressie is er sprake van een verstoorde communicatie tussen deze DLPFC en ACC structuren.
 

De rTMS stimulatie richt zich specifiek op dit kleine gebied (DLPFC), meestal rechts frontaal. Door het herhaaldelijk stimuleren van dit gebiedje zal de communicatie tussen de structuren verbeteren en zullen de depressieve klachten afnemen. Dit effect kan zo’n 6-12 maanden aanhouden.
Door het cyclische verloop van depressie is deze termijn meestal voldoende om langere tijd zonder extra sessies te kunnen. Komen de klachten toch terug, dan is het mogelijk om door middel van een paar opfrissessies het anti-depressieve effect te behouden.

Bij rTMS wordt doorgaans binnen 10 sessies een merkbaar effect bewerkstelligd, waardoor ook op tijd bepaald kan worden of de behandeling wel of niet aanslaat. 66% van de mensen reageert goed op de rTMS behandeling en er zijn (bijna) geen bijwerkingen te verwachten. In een recent onderzoek van de FDA in de VS werd rTMS als een veilige therapie gezien. Verder kan rTMS ook een prima ondersteuning bieden bij het afbouwen van antidepressieve medicatie.

Kiezen voor rTMS?

Behandeling met rTMS

rTMS lijkt misschien vreemd doordat er gewerkt wordt met magnetische stimulatie, maar onbekend maakt onbemind. Er zijn uitgebreide wetenschappelijke studies onder gecontroleerde omstandigheden gedaan naar de werking van rTMS. Verder heeft rTMS therapie bijna geen bijwerkingen, en kan dus als een veilige therapie gezien worden (zoals o.a. door de Amerikaanse FDA geconcludeerd).

Voordelen rTMS behandeling

  • Eerste effecten zijn al merkbaar binnen 10 sessies (2-3 weken).
  • Langdurig effect na 4-8 weken van intensieve behandeling.
  • Lokale behandeling waardoor er weinig tot geen bijwerkingen optreden (mogelijke bijwerking is hoofdpijn en ongemakkelijk gevoel op de locatie waar gestimuleerd wordt).

Nadelen rTMS behandeling

  • Relatief nieuwe behandelmethode.
  • In sommige gevallen is na 6-12 maanden een serie opfrissessies nodig ter behoud van effect.

Wie kan rTMS ondergaan?

rTMS is geschikt voor iedereen met milde tot ernstige klachten van depressie en/of OCS. De behandeling wordt momenteel veel bij therapieresistente depressie patiënten toegepast ofwel patiënten die niet reageren op antidepressiva zoals Paroxetine, Venlafaxine of Citalopram. Maar uit onderzoek blijkt dat ook patiënten met mildere vormen van depressie zeer veel baat kunnen hebben bij de behandeling met rTMS.

Contra-indicaties

Indien u depressieve of OCS klachten heeft, kunt u voor rTMS behandeling in aanmerking komen. In enkele gevallen is rTMS niet mogelijk, namelijk als:

  • U epilepsie heeft.
  • U zwanger bent/op korte termijn wilt worden.
  • U een cochlear implantaat heeft.

Verder zoeken we eerst contact met uw voorschrijvend arts indien u het ongeregistreerde medicijn Parnate of Nardil slikt.