Behandeltrajecten Basis en Specialistische Gezondheidszorg (BGGZ en SGGZ)

Bij neuroCare Nederland kunt u terecht voor diagnostiek en advies, en behandeling van verschillende soorten problemen. Wij staan bekend om onze persoonlijke benadering en bieden zowel Basis als Specialistische Gezondheidszorg aan (BGGZ en SGGZ).

Cliënten in het BGGZ traject worden behandeld voor lichte tot matige, niet te complexe problemen, waarbij sprake is van een goed sociaal netwerk en met een grote kans op volledig herstel. De generalistische basis GGZ is ook verantwoordelijk voor goede nazorg, ondersteuning en terugvalpreventie bij mensen die al behandeld zijn voor een psychische aandoening.

Ook kan uw huisarts u doorverwijzen voor Specialistische GGZ (SGGZ). Dit is vaak het geval bij ernstige en/of complexe psychische klachten. In de specialistische zorg staat naast de direct aanwezige klachten ook de complexe problemen, onderliggend aan de klachten centraal. Er wordt uitvoerig gekeken naar de voorgeschiedenis van de cliënt. Het doel van het SGGZ behandeltraject is een structurele verandering in het persoonlijk functioneren en de zelfbeleving te bewerkstelligen.

U kunt bij ons terecht voor Cognitieve Gedragstherapie, EMDR, schematherapie, behandeling van slaapproblemen en kinder- en jeugdhulpverlening.

Om gebruik te maken van de generalistische basis GGZ of specialistische GGZ, is een verwijzing nodig van de huisarts. Dit is een voorwaarde voor (gedeeltelijke) vergoeding door de zorgverzekeraar.