Privacy en beroepsverenigingen

Bij neuroCare Nederland verwerken wij medische gegevens van onze cliënten. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens hebben wij privacy hoog in het vaandel staan. In onze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor. Tevens staat in de privacyverklaring opgenomen welke rechten u hebt. Mocht u vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen dan kunt u contact opnemen met ons secretariaat.

Download hier onze privacyverklaring

Binnen onze praktijk werken de therapeuten volgens de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Hierin staan verantwoordelijkheid, integriteit, respect en deskundigheid hoog in het vaandel. Gegevens worden niet met andere zorgverleners gedeeld tenzij de cliënt daar zelf schriftelijk toestemming voor verleend.

Voordat het QEEG onderzoek plaatsvindt, wordt u gevraagd kennis te nemen van een toestemmingsverklaring en deze te ondertekenen. In deze verklaring wordt de cliënt gevraagd of zijn/haar QEEG gegevens anoniem gebruikt mogen worden in wetenschappelijk onderzoek. Indien hier geen toestemming voor wordt verleend, kan het onderzoek wel gewoon plaatsvinden.

Tijdens de intake wordt u gevraagd een toestemmingverklaring en een ‘tarief- & behandelovereenkomst’ te lezen en te tekenen. Hierin staat onder andere beschreven wat de behandeling inhoudt, wat exclusiecriteria zijn, wat de kosten zijn, wat u moet doen indien u verhinderd bent en hoe betaling van nota’s wordt afgehandeld. Zonder ondertekende toestemmingsverklaring en ‘tarief- & behandelovereenkomst’ kan de cliënt niet in behandeling komen.

neuroCare Nederland is aangesloten bij o.a.

 • het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
 • de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en onderwijskundigen (NVO)
 • de Nederlandse Vereniging voor Neuropsychologie (NvN)
 • de Nederlandse Vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie (NVGP)
 • de Nederlandse Vereniging voor de Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen (NVGzP)
 • de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCT)
 • de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP)
 • het Netwerk Toegepaste Neurowetenschappen
 • de Biofeedback Certification International Alliance (BCIA)
 • The International Society for Neurofeedback and Research (ISNR)
 • The Society of Applied Neuroscience (SAN)
 • de International Pharmaco EEG society (IPEG). 

Tevens is neuroCare Nederland een erkende praktijkopleidingsinstelling voor de opleiding Gezondheidszorg psychologie (GZ).

Klachtenregeling

De medewerkers van neuroCare Group doen er alles aan om de hulp die zij u bieden zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch blijft het mensenwerk. Als u vindt dat er dingen fout zijn gegaan of als u klachten heeft, vragen wij u dit aan ons te melden. Voor u zelf voorkomt u daarmee dat problemen blijven voortbestaan. Daarnaast stelt u ons in staat onze dienstverlening te verbeteren en nieuwe klachten te voorkomen.

Verder zijn wij ons gehouden aan de Beroepscode van het NIP. Als u vindt dat ons beroepsmatig handelen te wensen overlaat, kunt u een klacht indienen bij onze beroepsvereniging. Meer informatie hierover vindt u via deze link.

Klachtprocedure NIP