neuroCare Group Privacyverklaring

Toelichting:

Door middel van dit privacy beleid informeren we u welke persoonlijke gegevens we verzamelen en voor welke doeleinden we deze gegevens gebruiken.

1. Verwerkingsverantwoordelijke

Verwerkingsverantwoordelijke volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is: neuroCare GmbH, Rindermarkt 7, 80331 München, inclusief alle andere bedrijven die vallen onder de neuroCare-group.

Heeft u vragen of suggesties over privacy? Stuur ons een e-mail gericht aan: info@neurocaregroup.com

U kunt contact opnemen met onze gegevensbeschermingsfunctionaris Tino Wagner door te bellen naar +49 (0) 3677/6897911 of een e-mail te richten aan: datenschutzbeauftragter@neurocaregroup.com

2. Onderwerp van gegevensbescherming

De neuroCare Group GmbH en alle andere bedrijven die vallen onder de neuroCare Group (hierna "wij", "ons", "onze") willen graag relevante informatie verstrekken over beurzen, seminars, evenementen, nieuwsbrieven, de nieuwste publicaties en nieuws, referentieprojecten, marktobservaties en promotionele activiteiten met betrekking tot onze producten en diensten (hierna "marketinginformatie").

3. Verwerking van persoonsgegevens

We zullen ervoor zorgen dat de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt bij het aanvragen van marketinginformatie (zoals uw e-mailadres of telefoonnummer) alleen wordt verwerkt voor die marketingdoeleinden die worden beschreven in artikel 2 van deze privacyverklaring.

De rechtsgrondslag voor verwerking is artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG. Zonder uw toestemming voor het gebruik van de persoonlijke informatie die u ons verstrekt, kunnen wij u geen marketinginformatie verstrekken. Dit is niet van toepassing op gegevens die worden verzameld in het kader van een overeenkomst of voor de uitvoering van een contract, waarvan de opslag wordt gereguleerd door wettelijke beginselen.

Als alleen gegevens van rechtspersonen worden verwerkt, zoals naam, rechtsvorm of contactgegevens van rechtspersonen, zijn noch de BDSG, noch de EU-DSGVO van toepassing.

4. Overdracht van persoonlijke gegevens

We gebruiken geen externe orderdata processors.

5. Verwijderen van persoonlijke gegevens

Zodra uw persoonlijke gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of gebruikt in overeenstemming met de bovenstaande secties, zullen we deze gegevens verwijderen of anonimiseren.

6. Uw rechten

Met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens heeft u de volgende rechten: u hebt recht op informatie over de persoonlijke gegevens die wij verwerken, het recht om uw persoonlijke gegevens te corrigeren, het recht om uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen, het recht om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken en het recht om gegevens met betrekking tot uw persoonlijke gegevens over te dragen. Bovendien kunt u op elk gewenst moment een klacht indienen bij uw regelgevende instantie.

Als de verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f), of als het doel van de verwerking direct marketing is, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking. Stuur hiervoor een e-mail naar widerspruch@neurocaregroup.com

Onze marketinginformatie wordt verzonden via MailChimp. Met dit doel worden uw persoonlijke gegevens (bijv. uw e-mailadres of naam) doorgegeven aan MailChimp.

Onze website www.neurocaregroup.com maakt gebruik van Google Universal Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Universal Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die door de cookies wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt meestal naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen om onze toegankelijkheid op internet te verbeteren.