Voor meer informatieover onze Nederlandse vestigingen

Onze geïntegreerde en gepersonaliseerde aanpak

neuroCare biedt duurzame oplossingen in therapieën voor ADHD, depressie en dwang. Dit wordt bereikt door de deskundigheid van onze psychotherapeuten te integreren met toonaangevende neuromodulatie technieken en door therapie op maat aan te bieden.  neuroConn is onze technologische bedrijfstak. Een wereldwijde marktleider en industriële pionier in non-invasieve neuromodulatie technologie.

neuroCademy verzorgt scholing voor behandelaars op het gebied van neuromodulatie en het toepassen van deze  principes in de praktijk. Ook doen we onderzoek en evalueren we de resultaten om de kwaliteit van onze zorg te bevorderen.

Alles wat mensen doen, denken of voelen is gebaseerd op vastgelegde patronen in ons hersen- en spiergeheugen. Neuromodulatie traint het brein en helpt om deze patronen te her-programmeren, zodat positievere gedragingen of betere cognitieve prestaties kunnen worden bewerkstelligd.

Gedrags- of cognitieve stoornissen kunnen sneller en beter behandeld worden wanneer de neurotechnologie en de therapeut goed samenwerken. Onze geïntegreerde aanpak (d.w.z. psychotherapie in combinatie met geïndividualiseerde neuromodulatie) laat een effectiviteit van 76% voor cliënten met  ADHD en een effectiviteit van 66% voor cliënten met een  depressie zien. Dit is een feit, waar we met recht trots op zijn.

Bij  neuroCare passen we ook neurotechnologie toe bij de diagnostisering van psychische aandoeningen. Deze toepassing maakt het voor de therapeut mogelijk om de behandeling te personaliseren overeenkomstig de individuele behoefte van de cliënt, ook wel prognostiek genoemd. De meest toegepaste behandelmethoden in de geestelijke gezondheidszorg, met name in de psychofarmaca, werken nog steeds vanuit een ‘one-size-fits-all’ principe. Individuele verschillen worden vaak genegeerd, terwijl niet alle cliënten dezelfde onderliggende oorzaken voor hun symptomen hebben. Onze geïntegreerde en gepersonaliseerde aanpak ten aanzien van therapie is essentieel. neuroCare is leider op de snel groeiende neurotherapie markt.