NCG timeline website

De historie van gepersonaliseerde aanpak, toonaangevend onderzoek en technologie

De neuroCare Group werd opgericht in 2014, door het verenigen van de expertise en ervaring van drie betrouwbare, ervaren organisaties, te weten: Brainclinics Psychologie Praktijk (NL), Brainclinics Education (NL) en neuroConn GmbH (DE). Deze organisaties vormden de pijlers van de huidige opererende bedrijfstakken die samengevoegd zijn in de neuroCare Group: neuroConn Technology, neuroCare Clinics en neuroCademy Training and Science. Deze bedrijfstakken werken samen, zodat de beste resultaten ten aanzien van behandeling van cliënten gerealiseerd kunnen worden. Hiervoor worden kwaliteit en nauwkeurigheid van onderzoek, technologie en praktijkvoering nauwgezet gemanaged.