Hulp voor ADHD en depressie

Angst, obsessieve-compulsieve persoonlijkheidsstoornis (OCD), Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) en depressie  hebben een aanzienlijke impact op ons welbevinden. Bovendien is depressie uitgegroeid tot een veel voorkomende, wijdverspreide ziekte. Volgens WHO statistieken, heeft ongeveer 15% van de bevolking in geïndustrialiseerde landen, tenminste eenmaal in hun leven een depressieve episode doorgemaakt. Hoewel er veel soorten therapie beschikbaar zijn, reageren mensen in veel gevallen niet positief op conventionele behandelingen of komt het voor dat ze sterk te lijden hebben onder de bijwerkingen van de behandelingen. Toch kunnen deze mensen geholpen worden. Door meer dan 10 jaar ervaring in onderzoek en praktijkvoering te combineren in therapievormen, kan neuroCare Nederland een alternatief bieden. Van ‪Neurofeedback therapie is bewezen dat het een blijvend effect heeft bij de behandeling van neurologische en psychiatrische aandoeningen zoals ADHD. Verder raden wij magnetische hersenstimulatie (rTMS) aan bij de behandeling van depressie en obsessieve-compulsieve persoonlijkheidsstoornis (OCD). In veel gevallen, hebben onze cliënten het gebruik van medicatie weten te verminderen of zelfs volledig stop weten te zetten tijdens of na afloop van een behandeltraject.


Oplossingen voor

ADHD/ADD

ADHD/ADD

Effectief bij kinderen, jongeren en volwassenen.
Depression

Depressie

Ongeveer tweederde van de individuen met depressie reageren positief op de therapie.