Succesvolle geïntegreerde therapie voor ADHD

Recente studies tonen aan dat onze geïntegreerde therapie op basis van gepersonaliseerde Neurofeedback training, succesvol is in 75 % van het aantal behandelde cliëntenNeurofeedback wordt al meer dan 30 jaar gebruikt in de klinische behandeling van ADHD. De werkzaamheid en het succes van Neurofeedback is wereldwijd bewezen in talloze studies bij toonaangevende gespecialiseerde klinieken en universiteiten. Enkele van deze instituten zijn Brainclinics, het klinisch centrum in Frankfurt / Main University en de Universiteit van Tübingen. Na 30-40 Neurofeedback sessies ervaart de cliënt vergelijkbare en nog belangrijker, blijvende resultaten in vergelijking met de effecten van gebruikte medicatie (voor concentratieproblemen en impulsiviteit). Ook bepaalde vormen van slapeloosheid en epilepsie kunnen behandeld worden met Neurofeedback.


Hoe behandelen we ADHD?

Neurofeedback is een pijnloze behandelmethode die de verhouding regelt tussen snelle en langzame hersenactiviteit. Wanneer gezonde mensen zich concentreren, neemt de activiteit van snelle beta golven toe in bepaalde gebieden van de hersenen. Echter, in sommige gevallen van ADHD, overheerst de activiteit van langzame theta golven. Bij Neurofeedback wordt hersenactiviteit geregistreerd door een real-time EEG. De cliënt wordt daarbij getraind om zelf bepaalde hersenfrequenties te reguleren. In veel gevallen worden verbeteringen in gedrag en aandacht als gevolg van Neurofeedback gerapporteerd. Gemiddeld genomen kan na 30 tot 40 sessies een blijvend effect bereikt worden. Neurofeedback is geschikt voor iedereen met aandachts-, impulsiviteits-, concentratie- en slaapproblemen en kan toegepast worden vanaf een leeftijd van zes jaar. Neurofeedback training wordt altijd geïntegreerd met aanvullende psychologische interventies.


Wat is ADHD?

ADHD staat voor ‘Attention Deficit Hyperactivity Disorder’ en uit zich in een verminderd vermogen zich te concentreren, impulsiviteit en/of overmatige bewegingsdrang. Soms gaat de stoornis niet gepaard met hyperactiviteit en wordt dan onder de noemer ADD geplaatst. In de meeste gevallen proberen medici de symptomen van ADHD/ADD te controleren met behulp van medicatie zoals Ritalin of Concerta. Echter pakt deze medicatie alleen de symptomen aan en gaat gebruik ervan vaak gepaard met ongewenste neveneffecten. Bovendien is algemeen bekend dat deze medicijnen geen langdurend effect hebben, de werkzaamheid neemt na verloop van tijd af. Aandachtsstoornissen openbaren zich meestal voor het eerst bij kinderen of jong volwassenen, echter kunnen ze ook bij volwassenen aan het licht komen. Om die reden wordt slechts een klein gedeelte van de volwassenen correct gediagnosticeerd en behandeld. In dergelijke gevallen treden vaak stemmingswisselingen, rusteloosheid, angst, verlatingsangst, vergeetachtigheid, een laag gevoel van eigenwaarde en relatieproblemen op, symptomen die kunnen wijzen op de aanwezigheid van Attention Deficit Disorder (ADD).


Wat veroorzaakt ADHD?

De oorzaken en het ontstaan van ADHD zijn nog niet volledig in kaart gebracht. Onderzoek heeft uitgewezen dat de aandoening een genetische component bevat. Experts zijn van mening dat erfelijke factoren, in combinatie met zwangerschaps- en geboortecomplicaties, een functionele verstoring in de hersenen teweeg kunnen brengen. Bovendien heeft recent onderzoek aangetoond, dat er een mogelijk verband tussen slaapproblemen en ADHD bestaat.