Neurofeedback in praktijk

Intake

Indien u voor uzelf of voor uw kind neurofeedback overweegt, zal er allereerst een intakegesprek plaatsvinden waarbij we proberen een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de klachten, onder andere door het afnemen van een gestructureerd diagnostisch interview (M.I.N.I. Internationaal Neuropsychiatrisch Interview) waarin klachtengebieden volgens de criteria van de DSM-IV worden uitgevraagd. Tevens wordt de cliënt gevraagd zelfrapportage-vragenlijsten in te vullen.

Actigrafie

In de periode tussen intake en behandeling draagt de cliënt een horloge dat slaap en fysieke activiteit meet; factoren die een belangrijke rol spelen bij het ontstaan dan wel een kenmerk zijn van ADHD. Naast de verkregen resultaten door zelfrapportage van de cliënt geeft het ‘Actogram’ meer objectieve informatie ten aanzien van de klachten, wat leidt tot inzicht bij zowel cliënt als therapeut.

Na de behandeling draagt de cliënt het horloge nogmaals een periode om te evalueren of er veranderingen zijn opgetreden op het gebied van activiteit en slaap.

QEEG onderzoek

In een uitgebreid assessment wordt het EEG (hersenonderzoek) van 26 kanalen opgenomen – wij noemen dit het QEEG-onderzoek.  Daarnaast wordt er vanaf de leeftijd van 10 jaar een neuropsychologisch onderzoek gedaan om de specifieke (cognitieve) aandachtsproblemen in kaart te brengen. Alle verzamelde data worden vergeleken met een database van gezonde proefpersonen. De resultaten worden in een rapport verzameld en aan de hand hiervan wordt een behandelplan opgesteld. Het uitgebreide QEEG-onderzoek is noodzakelijk om verantwoord Neurofeedback toe te kunnen passen. Met de resultaten van het onderzoek kunnen we de behandeling personaliseren die hierdoor effectiever zal zijn

Binnen ongeveer twee weken na het QEEG onderzoek wordt er contact met u gezocht en een afspraak gemaakt voor het doornemen van het behandelplan: een zogenaamde rapportbespreking.

Onderstaande video geeft een indruk van de QEEG en intake procedures bij neuroCare Nederland.

Behandeling

Bij de Neurofeedback behandeling krijgt de cliënt elektrodes op het hoofd en neemt plaats achter een beeldscherm (deze elektrodes meten slechts hersenactiviteit). De cliënt moet geconcentreerd taken uitvoeren waarbij hij/zij meteen feedback krijgt of dat goed gebeurt. Dit kan bijvoorbeeld zijn door het continueren van een spelletje. Het spelletje gaat niet verder indien niet de juiste hersenactiviteit wordt gegenereerd. Ook krijgt de cliënt feedback/beloning door geluid. De cliënt moet proberen rustig te blijven zitten en z’n aandacht bij het beeldscherm te houden. Soms komen cliënten er (bewust) zelf achter wat ze moeten doen om de feedback te krijgen, maar dit is lang niet altijd het geval. Dit maakt gelukkig niet uit voor het resultaat. Doordat de hersenen feedback krijgen op wat ze doen, vindt er een proces van conditionering plaats, waardoor er geleidelijk een vermindering van ADHD-symptomen zal plaatsvinden.

Neurofeedback wordt doorgaans toegepast in combinatie met gesprekstherapie. Over het algemeen wordt er 10-15 minuten Neurofeedback toegepast en de overige tijd wordt gebruikt voor gesprekstherapie. Tijdens de gesprekstherapie kan er gesproken worden over problemen waar men in het dagelijks leven tegenaan loopt. Ook kunnen er nieuwe vaardigheden aangeleerd worden, zoals het plannen en structureren van activiteiten. Naast de Neurofeedback kan bijvoorbeeld een angstbehandeling uitgevoerd worden of zou er gewerkt kunnen worden aan het herkennen en omgaan met emoties.

Tele neurofeedback

Tele-neurofeedback maakt het mogelijk om cliënten thuis in hun eigen omgeving te trainen. De cliënt neemt thuis plaats achter zijn/haar computer en start de training via internet terwijl de therapeut meekijkt vanuit onze praktijk en er via de telefoon contact is. Waar nodig wordt de cliënt direct bijgestuurd.
Het voordeel van deze vorm van therapie is dat de cliënt niet voor elke sessie gebonden is aan het bezoeken van onze praktijk. Dit bespaart vaak veel reistijd en reiskosten.

In overleg kan met u bekeken worden of u hiervoor in aanmerking komt.

Aantal sessies

Hoeveel behandelingen uiteindelijk nodig zijn is vooraf vaak lastig in te schatten. Dit hangt o.a. samen met de complexiteit en de ernst van de problematiek. Gemiddeld genomen kan gezegd worden dat na 10-12 sessies de eerste positieve effecten merkbaar zijn.

Uit onderzoek blijkt dat voor een langdurig positief effect, gemiddeld 30-40 sessies Neurofeedback noodzakelijk zijn.

Onderstaande video geeft een verdere uitleg over de Neurofeedback behandeling en bijbehorende procedures bij neuroCare: