Wat doet Neurofeedback bij ADHD?

Normaalgesproken vindt er, indien men geconcentreerd met iets bezig is, een verhoging van de snelle activiteit (bèta activiteit) in een bepaald gedeelte van onze hersenen plaats. Bij mensen met ADHD/ADD zien we dan vaak juist een vertraging van hersengolven (zoals frontale theta of een vertraagde alpha piek frequentie). Waar ‘normale’ mensen zich concentreren en deze verhoogde activiteit laten zien, zullen mensen met ADHD afdwalen en zich juist minder gaan concentreren vergezeld van een toename in trage hersenactiviteit. Dit geldt overigens niet voor alle mensen met ADHD/ADD, vandaar dat voorafgaand een uitgebreid QEEG wordt afgenomen.

Neurofeedback is een methode waarbij er directe feedback wordt gegeven op gewenste hersenactiviteit (EEG). De hersenen worden door deze methode geleerd bepaalde hersenactiviteit wel of niet te produceren. Aandoeningen zoals ADHD, ADD en slaapproblemen kunnen op deze manier worden behandeld zonder medicatie. Dit zorgt voor een afname van de symptomen en een verbetering van het gedrag. Daarbij wordt een blijvend - lange termijn - effect bereikt. Gemiddeld zijn er 30 tot 40 sessies nodig om het gewenste resultaat te behalen, zonder bijwerkingen.

Hieronder vindt u een video waarin verder wordt uitgelegd hoe neuroCare Nederland Neurofeedback toepast en hoe deze behandeling in zijn werk gaat:

Er zijn veel wetenschappelijke onderzoeken en gecontroleerde studies gedaan naar de behandeling van verschillende aandoeningen met neurofeedback. Neurofeedback is zeer succesvol gebleken in de behandeling van ADHD, ADD, slaapproblemen en epilepsie. Neurofeedback ter behandeling van ADHD/ADD wordt al ruim 30 jaar zeer succesvol klinisch toegepast en Neurofeedback is daarmee een evidence-based - ofwel bewezen effectieve – behandeling. De effecten op symptomen zijn vergelijkbaar met die van medicatie maar dan zonder de bijwerkingen van medicatie.

Voor wie is Neurofeedback geschikt?

Neurofeedback is geschikt voor iedereen met aandachts-, impulsiviteits-, concentratie- en slaapproblemen en kan vanaf 6 jaar worden ondergaan. Het is mogelijk om Neurofeedback training te combineren met overige psychologische hulpverlening.

N.B.: Neurofeedback training wordt tegenwoordig bij de meest uiteenlopende aandoeningen aangeprezen. Echter, alleen voor de toepassing van Neurofeedback training bij ADHD - ADD, Epilepsie en slaapproblemen is goed wetenschappelijk bewijs dat het werkt - dus daarmee evidence-based. neuroCare Nederland hanteert enkel behandelmethoden die evidence-based zijn en derhalve zetten wij neurofeedback training alleen in bij problemen in het ADHD - ADD spectrum en bij slaapproblemen. Voor de behandeling van depressie passen wij dan ook geen neurofeedback toe maar magnetische hersenstimulatie (rTMS).