Effectieve behandeling van depressie en OCS met rTMS

rTMS therapie kan een goed alternatief zijn voor mensen die hun afhankelijkheid van antidepressiva willen verminderen of die volledig zonder medicatie willen functioneren, of voor mensen die helemaal niet op medicatie reageren, de zogenoemde therapie-resistente depressie. Echter, voor diegenen die bang zijn voor terugval, is het veilig om de aanbevolen dosering medicijnen tijdens de behandeling met rTMS te blijven gebruiken.

rTMS is een behandelmethode die goed onderzocht en bewezen effectief is. neuroCare Nederland past deze methode sinds 2006 met succes toe, bij cliënten met een milde tot ernstige depressie. Gemiddeld genomen zijn er 20 sessies nodig om een positief en blijvend langdurig effect te bewerkstelligen.

Een veilig alternatief voor antidepressiva

Het voorschrijven en gebruiken van antidepressiva voor de behandeling van depressie en OCS groeit in een alarmerend tempo.Terwijl medicatie in veilige dosering een effectieve oplossing voor sommigen kan zijn, spreken professionals in de gezondheidszorg en cliënten hun zorg uit over de toename van het aantal mensen dat afhankelijk is van antidepressiva. Behandeling met medicatie is niet noodzakelijkerwijs het antwoord op depressie of OCS. Met behulp van deskundige zorg en de juiste technologie, kunnen depressie en OCS worden behandeld met psychotherapie, cognitieve gedragstherapie en de revolutionaire neuromodulatietherapie rTMS.

neuroCare Nederland therapeuten zijn vakkundig opgeleid om deze therapievormen gecombineerd toe te passen en zo het beste resultaat voor de cliënt te boeken.

Onderzoek heeft aangetoond, dat rTMS effectief is bij 66% van de behandelde cliënten die aan depressie lijden.

Je zult wellicht nog nooit gehoord hebben van rTMS als behandelmethode voor depressie en OCS, dus nodigen we je graag uit om hierover meer te weten te komen.

Depressie beter begrijpen

De World Health Organization (WHO) schat dat meer dan 350 miljoen mensen wereldwijd lijden aan een depressie. Als u denkt dat u of uw naaste lijdt aan een depressie, dan is een eerste stap meer te weten te komen over de depressie en te onderzoeken welke behandelmethoden er beschikbaar zijn.