Cursussen & Accreditatie

Neurofeedback

Onze BCIA geaccrediteerde cursus is bestemd voor professionals werkzaam in de gezondheidszorg en onderzoekers die geïnteresseerd zijn in de toepassing van Neurofeedback bij de behandeling van ADHD en slaapproblemen.

Cursusdata en informatie

rTMS

Deze cursus is bestemd voor wetenschappers en professionals werkzaam in de gezondheidszorg, die de techniek van repetitieve transcraniële magnetische stimulatie (rTMS) in combinatie met psychotherapie (bv. cognitieve gedragstherapie) willen gebruiken voor de behandeling van depressie, OCS en andere indicaties.

Cursusdata en informatie

SCP Neurofeedback

De cursus heeft betrekking op de neurofysiologische principes, leertheorie, technische eisen en therapeutische toepassing van slow-cortical-potential Neurofeedback (SCP) in therapeutische setting.

Cursusdata en informatie

tDCS

Deze cursus heeft betrekking op de neurofysiologische principes van transcranial direct current stimulation (tDCS) en geeft eveneens een overzicht van de actuele onderzoekssituatie.

Cursusdata en informatie

Neurostimulatie technieken

Deze cursus geeft inzicht in het leren toepassen van de basisprincipes van niet-invasieve hersenstimulatie, als instrument om de hersenfuncties te bestuderen en menselijk gedrag te beïnvloeden. De cursus maakt deelnemers vertrouwd met de fundamentele theoretische en praktische aspecten van niet-invasieve hersenstimulatie, waaronder vraagstukken met betrekking tot ethiek, veiligheid en huidige klinische resultaten.

Cursusdata en informatie