Cognitieve Gedragstherapie (CGt)

Cognitieve Gedragstherapie is een wetenschappelijk bewezen en veelvuldig onderzochte methode van behandeling voor uiteenlopende emotionele problemen, zoals depressie, angst en dwang bij volwassenen en kinderen.

Het cognitieve model staat centraal in deze methode en houdt in dat onze gevoelens en gedragingen worden beïnvloed door onze waarneming van gebeurtenissen. Niet de situatie of een gebeurtenis op zich bepaalt wat wij voelen, maar de wijze waarop wij een situatie of gebeurtenis interpreteren. Met deze manier van behandelen wordt getracht om bepaalde gedachten of gevoelens te toetsen op juistheid:

'Klopt het eigenlijk wel wat ik denk…?''

'Kan ik ook wat anders denken in een bepaalde situatie en helpt mij dat om de situatie beter te hanteren…?''

We passen Cognitieve Gedragstherapie onder andere toe bij volwassenen met depressie, angst en dwangklachten, overspannenheid of burnout, impuls-controleproblemen en assertiviteitsproblemen. Ook wordt behandeling geboden aan patiënten die door stress-factoren uit evenwicht zijn geraakt en zelf tijdelijk niet in staat zijn hun problemen op te lossen.

Wij behandelen kinderen met sociaal-emotionele problemen en/of gedragsproblemen. Indien gewenst kunnen wij hierbij aanvullend ouderbegeleiding bieden.