Kinder- en jeugdhulpverlening

In het leven van een kind en jongere is het normaal dat zij tegen kleine of wat grotere problemen aanlopen. Juist in de fase waarin een kind/jongere zich ontwikkelt, is een goede begeleiding erg belangrijk. Dit ontwikkelingsproces gaat soms niet probleemloos en er ontstaan situaties of problemen die het zorgeloos opgroeien bemoeilijken. Vaak groeien zij hier overheen, lost het probleem zich vanzelf op of heeft het kind/jongere genoeg aan de hulp van een ouder of leerkracht. Als het ontwikkelingsproces van een kind stagneert en de problemen niet meer alleen, binnen het gezin of binnen de schoolsituatie opgelost kunnen worden, dan kan het inschakelen van professionele hulp een oplossing bieden. Een therapeut kan situaties onafhankelijk en professioneel analyseren en daardoor het kind leren te begrijpen en gericht helpen.
 
neuroCare Nederland biedt deze professionele hulpverlening aan kinderen vanaf 6 jaar en hun ouders in een veilige en kleinschalige setting. Klachten kunnen betrekking hebben op:
 • concentratieproblemen
 • angsten
 • sociaal-emotionele problemen
 • pesten
 • slaapproblemen
 • opvoedproblemen
 • gedragsproblemen
Binnen onze praktijk worden de volgende behandelmethoden apart of gecombineerd aangeboden afhankelijk van de problematiek:
 • Cognitieve Gedragstherapie: Een therapievorm om emotionele en gedragsproblemen zo goed mogelijk en duurzaam te reduceren.
 • Neurofeedback: Een methode voor de behandeling van ADHD/ADD en slaapproblemen waarbij door training van hersenactiviteit de klachten afnemen.
 • Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR): Een therapie voor kinderen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen.
 • Slaapadviestrajecten: Er wordt samen met u en uw kind gekeken naar verschillende factoren die zijn/haar slaap kunnen verbeteren.
Ook bieden we ouders ondersteuning in de opvoeding of begeleiding van hun kind. Vaak is dit een waardevolle aanvulling op de behandeling.