Behandeling van slaapstoornissen: slapeloosheid, insomnie en nachtmerries

Ongeveer vijf tot zeven procent van de mensen in Nederland heeft last van een chronisch slaapprobleem (insomnie) of slaapstoornis. Mensen met insomnie rapporteren inslaapproblemen, doorslaapproblemen, vroeg wakker worden, nachtmerries en klachten overdag, zoals vermoeidheid, klachten m.b.t. de stemming, geheugenproblemen, concentratieproblemen en slaperigheid. We spreken van insomnie als de klachten minstens drie keer per week optreden en gepaard gaan met klachten overdag.

Er bestaan veel individuele verschillen tussen hoe mensen hun slaap ervaren. Hetzelfde slaappatroon kan voor de ene persoon als prettig ervaren worden, terwijl het voor een ander als slechte slaap gewaardeerd wordt. Een standaardnorm voor goede gezonde slaap bestaat dan ook niet, slaapklachten zijn subjectief.

Vaak zullen wij actigrafie inzetten om een beter beeld van de slaapklachten te krijgen. De cliënt draagt dan enkele dagen een horloge dat slaap, licht en fysieke activiteit meet. De verkregen resultaten geven meer objectieve informatie ten aanzien van de klachten, wat leidt tot een beter inzicht bij zowel cliënt als therapeut.

Verder biedt neuroCare Nederland verschillende behandelmethoden bij slaapproblemen afhankelijk van de klachten:

Psychotherapie voor volwassenen

Uit onderzoek blijkt dat psychotherapie een effectieve behandelmethode is voor insomnie. Een onlangs uitgevoerd onderzoek naar de effectiviteit van deze behandeling laat zien dat de positieve effecten op inslaaptijd, aantal keren wakker ’s nachts, duur van waak na inslapen en slaapkwaliteit groot zijn en dat het positieve effect op de totale slaaptijd gemiddeld is (Riemann & Perlis, 2008). De effecten zijn vergelijkbaar met of beter dan die van slaapmedicatie.
Voor wie kampt met slaapklachten waarvoor geen lichamelijke oorzaak is aan te wijzen, kan psychotherapie mogelijk helpen. Veel slaapklachten zijn terug te voeren op verkeerde verwachtingen, belevingen en gedrag. Deze vorm van begeleiding is erop gericht (verkeerde) verwachtingen rond de slaap bij te stellen, inzicht te geven in het eigen slaapgedrag en ander slaapgedrag aan te leren.

Deze behandelmethode bestaat in totaal uit 10 sessies, waarvan de eerste 7 sessies wekelijks zullen plaatsvinden. Voordat u in behandeling komt, wordt er een intake gepland om de slaapklachten goed in kaart te brengen en om te beoordelen of psychotherapie geschikt voor u is.

Neurofeedback bij slaapproblemen en slaapstoornissen

Neurofeedback is een bewezen effectieve behandelmethode bij de behandeling van ADHD/ADD en slaapproblemen waarbij door training van hersenactiviteit de klachten afnemen. Onderzoek naar Neurofeedback bij de behandeling van chronische insomnie heeft klinisch relevante verbeteringen laten zien (Cortoos et al., 2009) en verschillende onderzoeken hebben ook aangetoond dat Neurofeedback leidt tot een toename van slaap-spoeltjes tijdens de slaap (Sterman et al., 1970; Hoedlmoser et al., 2008) wat een belangrijke maat is voor een verbeterde slaap. Hiermee is het werkingsmechanisme van Neurofeedback bij slaapproblemen ook goed onderzocht.
 
Bij volwassenen en kinderen met ADHD/ADD en bijbehorende slaapproblemen zal Neurofeedback mogelijk in combinatie met psychotherapie ingezet worden. Volwassenen met een primaire chronische slapeloosheid zal in eerste instantie geadviseerd worden om psychotherapie voor chronische slapeloosheid te volgen. Mogelijk zou desgewenst Neurofeedback later ingezet kunnen worden. Voor meer informatie over deze behandelmethode zie sectie over Neurofeedback.