Drs. Vera Kruiver

Orthopedagoog, in opleiding tot GZ-psycholoog

rTMS, EMDR & Neurofeedback specialist BCN

In 2008 is Vera afgestudeerd als orthopedagoog aan de Universiteit van Amsterdam. Na haar opleiding is zij aan het werk gegaan als behandelaar en diagnosticus bij een particuliere praktijk die pedagogische en psychologische hulpverlening aanbiedt. Daar heeft zij gewerkt met kinderen, jeugdigen en jong volwassenen met diverse emotionele, gedrags- en leerproblemen. Daarnaast werkte ze op een praktijkschool waar ze jongeren begeleidde met tevens diverse problematiek. 

Haar interesse in neuromodulatie als aanvulling op de reguliere behandelmethoden heeft haar bij neuroCare Group gebracht. Sinds 2010 is zij werkzaam bij neuroCare Nederland als behandelaar. Vera heeft diverse cursussen gedaan om haar kennis uit te breiden, zo is zij o.a. opgeleid in de cognitieve gedragstherapie, EMDR, schematherapie, Neurofeedback en rTMS. De cliëntgerichtheid en de specialistische aanpak van neuroCare Nederland spreken haar erg aan en ze werkt er dan ook met veel plezier. 

 


E-mail: vera.kruiver@neurocaregroup.com

Ga terug